Desatero pro žadatele o dotaci z rozpočtu Města Blansko

9. listopadu 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2103×

Na základě dotazů, které byly položeny na seminářích k dotacím dne 02.11.2015 a 04.11.2015, předkládáme souhrnné desatero pro žadatele o dotaci z rozpočtu Města Blansko v oblasti sportu a v oblasti kultury a zájmové činnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Upozorňujeme, že žadatelé mají možnost využít individuálních konzultací k žádostem, a to v termínu od 11.11.2015 do 30.11.2015 do 16:00 hod – e-mailem, telefonicky a po předchozí domluvě také osobně.

Kontaktními osobami jsou pí Marcela Horáková, horakova@blansko.cz, tel: 516 775 272; Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, pskotakova@blansko.cz, tel: 516 775 270.

SPORT

1. pilíř

 1. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou sportovní subjekty vykazující organizovanou sportovní činnost na území města Blanska a jsou zapsány v některém z veřejných rejstříků (např. spolkový rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík – tj. právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající).

 2. Podrobnosti k vyhlášenému dotačnímu řízení jsou uvedena v dokumentu Dotační program Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2016.

 3. Termín pro podání žádostí je stanoven na období od 09.11.2015 do 07.12.2015 včetně.

 4. Žádosti je nutné podat v tištěné podobě na adresu Městského úřadu Blansko a ve shodné podobě oskenované vč. podpisu také elektronicky na e-mailovou adresu dotace.sport@blansko.cz.

 5. Žádosti je nutné podat včetně všech povinných příloh.

 6. Žadatel může v rámci tohoto pilíře podat pouze 1 žádost. Pokud žadatel zastřešuje více oddílů, podává jako celek 1 žádost zahrnující všechny oddíly.

 7. Do žádosti je třeba uvést počet členů subjektu v rozdělení na mládež do 18 let (všechny) a dospělé (pouze ty provozující v rámci klubu výkonnostní sport).

 8. Žadatelé mohou žádat o dotaci ve výši max. 70 % z celkových nákladů na projekt ponížených o odpisy, přičemž z této částky musí být min. 50 % použito na pronájmy sportovišť na území města Blanska.

 9. Pronájmy sportovišť v majetku města bude subjekt nově hradit v plné výši, nikoli formou snížené množstevní ceny => do celkových nákladů na projekt je třeba tuto, oproti loňskému roku rozdílnou částku, přičíst => informace k získání u provozovatele sportovišť Služeb Blansko, s. r. o.

 10. Přiznané finanční prostředky bude možno čerpat na náklady vzniklé od 01.01.2016 do 31.12.2016, a to na pravidelnou činnost a běžné soutěže a akce související s činností klubu.

KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

1. pilíř – celoroční činnost

 1. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou subjekty celoročně systematicky vyvíjející činnost na poli kulturní a zájmové činnosti – spolky vyvíjející aktivitu nekomerčního charakteru na území města Blanska alespoň 10 měsíců v roce, které jsou zapsány v některém z veřejných rejstříků nebo seznamů (např. spolkový rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík – tj. právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající), vyjma příspěvkových organizací z oblasti kultury.

 2. Podrobnosti k vyhlášenému dotačnímu řízení jsou uvedena v dokumentu Dotační program Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2016.

 3. Termín pro podání žádostí je stanoven na období od 09.11.2015 do 07.12.2015 včetně.

 4. Každý žadatel může v rámci tohoto pilíře podat pouze 1 žádost.

 5. Žádosti je nutné podat v tištěné podobě na adresu Městského úřadu Blansko a ve shodné podobě oskenované vč. podpisu také elektronicky na e-mailovou adresu dotace.kultura.zajmovka@blansko.cz.

 6. Žádosti je nutné podat včetně všech povinných příloh.

 7. Do žádosti je třeba uvést počet členů subjektu v rozdělení na mládež do 18 let a dospělé.

 8. Žadatelé mohou žádat o dotaci ve výši max. 70 % z celkových nákladů na projekt ponížených o odpisy a osobní náklady.

 9. Žadatel musí v průběhu projektu zajistit na území města Blanska min. 2 veřejné prezentace své činnosti (např. koncert, výstava, aktivní prezentace na BambiFestu apod.).

 10. Přiznané finanční prostředky bude možno čerpat na náklady vzniklé od 01.01.2016 do 31.12.2016, a to na pravidelnou činnost a běžné soutěže a akce související s činností klubu.

2. pilíř – akce bez přímé návaznosti na celoroční činnost

 1. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou osoby zrealizující na území města Blanska jednorázovou akci – tj. fyzické osoby (soukromé osoby), právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající).

 2. Podrobnosti k vyhlášenému dotačnímu řízení jsou uvedena v dokumentu Dotační program Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2016.

 3. Termín pro podání žádostí je stanoven na období od 09.11.2015 do 07.12.2015 včetně.

 4. Každý žadatel může v rámci tohoto pilíře podat neomezený počet žádostí..

 5. Žádosti je nutné podat v tištěné podobě na adresu Městského úřadu Blansko a ve shodné podobě oskenované vč. podpisu také elektronicky na e-mailovou adresu dotace.kultura.zajmovka@blansko.cz.

 6. Žádosti je nutné podat včetně všech povinných příloh.

 7. Do žádosti je třeba uvést předpokládanou velikost cílové skupiny, charakter cílové skupiny a informaci o neziskovosti projektu.

 8. Žadatelé mohou žádat o dotaci ve výši max. 70 % z celkových nákladů na projekt ponížených o odpisy a osobní náklady v případě, že akce je pro účastníky zdarma, nebo ve výši max. 50 % z celkových nákladů na projekt ponížených o odpisy a osobní náklady v případě, že akce je pro účastníky zpoplatněna.

 9. Žadatel může podat žádost buď na 1 akci, nebo cyklus akcí – např. cyklus zábavních odpolední pro děti, cyklus koncertů apod. – v tomto případě se velikost cílové skupiny bude sčítat.

 10. Přiznané finanční prostředky bude možno čerpat na náklady vzniklé od 01.01.2016 do 31.12.2016, a to na pravidelnou činnost a běžné soutěže a akce související s činností klubu.

Podrobná pravidla k dotacím a podobě žádosti jsou uvedena v koncepčních dokumentech dostupných na https://www.blansko.cz/samosprava/dotace.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter