Jaké jsou podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les

15. listopadu 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2175×

V těchto dnech začínají na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Příslušné formuláře „Žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí anebo v podatelně Městského úřadu na nám. Republiky 1 či na internetových stránkách města Blanska.

Dle platné právní úpravy může dřevinu rostoucí mimo les pokácet bez povolení místně příslušného úřadu každá osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm.

Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 m². Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům.

V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu let 2014/2015 vydal Odbor životního prostředí MěÚ Blansko celkem 19 rozhodnutí k pokácení 48 kusů stromů rostoucích mimo les na území města Blanska a jeho městských částí. Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 54 kusů stromů a 7 m²keřových porostů.

Dále odbor životního prostředí vydal i jedno rozhodnutí, kterým požadované kácení dřeviny rostoucí mimo les zakázal. Důvodem zákazu kácení dřeviny (borovice) byl její dobrý zdravotní stav.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter