Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

13. listopadu 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1643×

Dle zákona o živnostenském podnikání se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Živnostenské kontroly, které jsou prováděny pracovníky oddělení kontroly a správního řízení odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Blansko, odhalují často nedostatky – resp. správní delikty, kterých se podnikatel dopustí tím, že neoznámí zahájení, nebo ukončení provozování živnosti v provozovně.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Aby se podnikatelé vyhnuli případným sankčním postihům, je zapotřebí v případě zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně tuto skutečnost oznámit předem kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR.

Současně je třeba nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat závazky podnikatele. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy pro vypořádání závazků, a to po dobu čtyř let od ukončení činnosti v provozovně.

Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny nebo sídla správního orgánu s výjimkou, kdy podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na této adrese.

Oznámení údajů o provozovně nepodléhá úhradě správního poplatku.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter