Projekt Konsolidace IT a nové služby Technologického centra ORP Blansko

22. listopadu 2015, tiskové zprávy, přečteno: 1698×

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Blansko je součástí rozvoje a modernizace efektivní veřejné správy a projektu regionálních center (eGON center). Cílem projektu na obecné úrovni je zefektivnit podporu výkonu agend veřejné správy a zajistit bezpečnost ICT.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekt navazuje na již vytvořené technologické centrum (Projekt Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu, CZ.1.06/2.1.00/06.06696), vychází z jeho designu, v maximální možné míře využívá jeho služeb a prostředků a rozšiřuje jej o nový server a diskové pole pro nově elektronizované agendy.

Zároveň dochází ke zlepšení zálohování dat a navýšení přenosové rychlosti datové sítě. Pro podporu elektronizace procesů a digitalizaci dat pro oběh, schvalování a zveřejňování smluv jsou z projektu nově pořízené licence kancelářského softwaru a výkonné multifunkční skenovací a kopírovací stroje.

Současně bude také zaveden elektronický proces hlasování při zasedání zastupitelstva města. Stávající informační systém je dále rozšířen o právně průkazný transakční protokol, jehož cílem je s vysokou mírou důvěryhodnosti prokazovat pravost informací o přijatých a odeslaných dokumentech.

Projekt za téměř šest milionů korun je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného operačního programu a obecního rozpočtu. Město Blansko se na celkové ceně projektu podílí patnácti procenty. Doba udržitelnosti projektu je stanovena na pět let.

Název projektu/akce: Konsolidace IT a nové služby TC ORP Blansko

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Město Blansko

Celkové výdaje projektu/akce: 5.898.750 Kč vč. DPH

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 03/2014-11/2015

Zdroje financování/poskytovatel dotace: EU

Název grantu/programu: IOP, Výzva č. 22

Číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09347

Integrovaný operační program

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter