Vítání svatého Martina – Svatomartinská tvořivá dílna v galerii

6. listopadu 2015, kultura, přečteno: 2064×

Již několik let Galerie města Blanska pořádá tvořivou dílnu k uctění svatého Martina. Těmito dílničkami se zapojuje do proudu oslav v Blansku, kterého patronem je právě svatý Martin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Dílna pro veřejnost v Galerii města Blanska: 11. a 12. listopadu 2015 od 14:00 do 17:00 hodin.

Děti, žáci, studenti a další zájemci se seznámí s životem svatého Martina a se zvyky, které se k jeho svátku váží. Vytvoří si zdobenou svíčku, lampion a rytířskou helmu.

Svíčku proto, že v těchto dnech denního světla a tepla ubývá a zima se neúprosně blíží a také proto, že svatý Martin vnesl svým působením hodně světla do životů lidem, kterým pomohl. Skutky lásky, které vnáší světlo a teplo, připomíná právě symbol svíčky nazdobené dětmi.

Lampion si žáci mohou vzít na lampionový průvod ke kostelu svatého Martina, který má v Blansku tradici.

Rytířskou helmou si kluci i dívky zase připomenou, že Martin byl římským vojákem, ale později se stal neúnavným rytířem Ježíše Krista. Zbraní mu v této službě byla moudrá slova a činy milosrdenství, kterými pomáhal chudým, nemocným a bídným lidem.

Školní a jiné kolektivy se mohou zúčastnit po domluvě v tyto dny: 10.–13.11.2015. Dílna trvá zhruba hodinu a půl až dvě hodiny, dle možností a domluvy.

Termín si můžete rezervovat na čísle 778 407 601 nebo na e-mailové adrese: galerie@blansko.cz.

S sebou: nůžky a dobrou náladu.

Bonus: Když si děti přinesou tričko, mohou si na něj natisknout obrázek sv. Martina.

Vstupné 30 Kč/osobu.

Těšíme se na vás.

Galerie města Blanska