Zastupitelé budou hlasovat pomocí aplikace na tabletu

27. listopadu 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1732×

Od prosincového zasedání zastupitelstva má dojít k zásadní změně v systému hlasování, a to takovému, že namísto zvednutím ruky se bude hlasovat stisknutím tlačítka na tabletu. Změnu musí ještě schválit zastupitelé.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Od nového systému si slibujeme zrychlení jednání, protože sčítání proběhne ihned, ale hlavně zpřesnění sčítání hlasů, protože bude vyloučena lidská chyba. Dnes musí skrutátorky přes vysoké opěrky dohledávat jednotlivé zvednuté ruce. Toto odpadne. Nehlasovalo se také jmenovitě, nyní bude systém zaznamenávat hlasy zastupitelů k jednotlivým bodům,“ popisuje změny tajemník úřadu Josef Kupčík.

Nový způsob hlasování musí být uvedený v jednacím řádu, aby hlasování novým způsobem bylo platné. Proto se nyní připravuje jeho aktualizace. Elektronické hlasování v něm bude mít před hlasováním rukou přednost. Nový jednací řád ale nevylučuje hlasování zvednutím ruky, protože se může stát, že dojde k výpadku elektřiny nebo poruše na zařízení.

Prvním bodem na zasedání zastupitelstva, které se koná 15. prosince, bude schválení programu, a následně nového jednacího řádu, který bude především upravovat nový způsob hlasování a současně byla provedena jeho celková revize tak, aby odpovídal současným procesům v zastupitelstvu. Tato hlasování proběhnou ještě zvednutím ruky. Další body jednání už bude zaznamenávat elektronické zařízení.

To je bezdrátové, je přenosné a lze ho umístit kdekoliv. Nebrání tedy použití například při ustavujícím zastupitelstvu v Dělnickém domě. Před začátkem zasedání proběhne krátké proškolení zastupitelů od zástupců dodavatelské firmy, aby věděli, jakým způsobem nové zařízení, tablet s aplikací, obsluhovat.

Na velké plátno bude promítán výstup z aplikace, kde bude vidět průběh i výsledek hlasování k jednotlivým bodům. Vše se zaznamená v počítači včetně jmenovitého hlasování, jak kdo hlasoval k jednotlivým bodům programu.

Přes tablet se budou moci zastupitelé také přihlásit do rozpravy nebo podávat technické připomínky. I toto se bude promítat na plátno, takže všichni mohou vidět, kdo je přihlášený do rozpravy včetně pořadí.

Zastupitelé se musí přihlásit, aby mohli hlasovat. Po výzvě předsedajícím, že začíná hlasování, se ozve signál a po určitém intervalu bude hlasování ukončeno. Pokud se v hlasování zastupitel zmýlí nebo překlepne, lze ho zopakovat až dvakrát. Na to nový jednací řád pamatuje.

Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter