Cenu města Blanska za kulturu obdrželi Anna Dražilová a Vladimír Šoupal

21. prosince 2015, kultura, přečteno: 2368×

V pondělí 21. prosince se v Dělnickém domě uskutečnilo slavnostní vyhlášení Ceny města Blanska za kulturu. Tato cena je vyhlašována jednou za tři roky a oceněné osoby obdrží plastiku a finanční částku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Cena města Blanska za kulturu

O nominacích na Cenu města Blanska za kulturu rozhodovala komise vedená předsedou Jaroslavem Jeřábkem a členy: Ivo Polákem, Evou Nečasovou, Janem Popelkou, Irmou Charvátovou, Pavlem Svobodou a Pavlem Langrem. Laureáty vybírala z celkem osmi veřejností nominovaných kandidátů.

Letos byly na cenu navrženy tři osoby: Eva Kupová, Anna Dražilová a Vladimír Šoupal. Eva Kupová cenu odmítla. Na slavnostním večeru ji tak převzali jen zbývající dva laureáti.

laureáti ceny za kulturu

Anna Dražilová

Významně se zasloužila o obnovení lidového řemesla. Město Blansko reprezentuje výrobou tradičních hanáckých kraslic, kterou předváděla v mnoha městech České republiky i v zahraničí. Zdobení kraslic slámou se věnuje neuvěřitelných 70 let. Do tajů zdobení ji zasvětila v roce 1945 paní učitelka Havránková-Kozlíčková v jejím rodišti Šaraticích.

V letech 1950–1952 úzce spolupracovala a konzultovala svoji tvorbu s pracovníky etnografického muzea v Brně. Naučila se zachovávat barevnost kraslic, čistotu projevu a dodržování tradičních postupů. Jedno vajíčko zdobí celý den a přitom na něj nanese asi 600 kousků nastříhané slámy.

Pravidelně se zúčastňuje ukázek lidové tvorby na velikonočních výstavách a lidových slavnostech. Samostatnou výstavu jí uspořádala Galerie města Blanska, vystavovala také v Brně, Zlíně, Třebíči, Olomouci a dalších českých městech. Zastupovala naši republiku v Německu, Itálii, Rakousku a Španělsku.

Vladimír Šoupal

Cena města Blanska udělovaná panu Šoupalovi je poděkováním za jeho dlouholetou obětavou, nezištnou a přínosnou práci na blanenské hudební scéně. Této činnosti věnoval nekonečně mnoho hodin svého volného času a i díky jeho aktivitě a zapálení mohl soubor LIPKA dosahovat takových úspěchů a při svých vystoupeních po celá léta rozdávat radost nejen blanenským, ale i mimoblanenským posluchačům.

Dlouhá léta s obětavostí a skromností sobě vlastní přispíval svým hudebním uměním k rozvoji kulturního života ve městě. Jako hudebník se podílel na zrodu všech oper a operet, které byly pod taktovkou dnes již zemřelého Jindřicha Dryšla uváděny v tehdejší Sokolovně. Hrou na různé hudební nástroje se zapsal také do historie souboru Rastislav.

V 90. letech 20. století se stal členem Městského klubu důchodců, v němž je aktivní dodnes. Byl dlouholetým vedoucím hudebního souboru Důchoďanka. Od roku 1991 působil jako vedoucí literárně pěveckého kroužku LIPKA a od roku 2006 tanečního orchestru LIPKA.

S přihlédnutím ke svému pokročilému věku a zdravotnímu stavu se pan Šoupal rozhodl svou veřejnou činnost v souboru tímto vystoupením ukončit. Členové souboru LIPKA se však spolu s panem Vladimírem Šoupalem i nadále scházejí jedenkrát týdně v prostorách MKD Blansko, aby si zazpívali, nyní už jen pro svoji radost a potěšení.

předání ocenění

předání ocenění

laureáti ceny za kulturu

vystoupení Drahanu a Drahánku

společné foto

Texty: Pavel Svoboda, zkráceno red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter