Doporučení k vánočním nákupům

7. prosince 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1481×

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy, na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko, opětovně upozorňujeme zákazníky, aby při uskutečňování nákupů vždy sami vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ze zákona totiž není povinností obchodníka vždy vydávat doklad o zakoupení zboží, respektive poskytnutí služby – tento doklad je povinen vydat obchodník pouze na vyžádání zákazníka. Dále doporučujeme zkontrolovat údaje na dokladu o zakoupení zboží, který musí obsahovat označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cenu.

Zákazník tak může předejít nepříjemným situacím, které by jej čekaly při reklamaci zboží v případě, že nemá k dispozici doklad, kterým prokáže zakoupení výrobku u konkrétního prodejce.

Odpovědnost za vady prodané věci je řešena v občanském zákoníku. Na zpětvzetí zakoupené věci, která je bez vady (jako například nevhodný dárek), oproti vrácení finanční hotovosti, nemá zákazník ze zákona právo. Tuto službu zákazníkovi poskytují některé obchodní řetězce, popřípadě záleží na dohodě s prodejcem.

Kromě nákupů v kamenných obchodech využívají zákazníci i nákupů na internetu. V období Vánoc, novoročních a posezonních slev z důvodu nedostatku času jsou nákupy v e-shopech stále populárnější. Nákup přes internet je rychlejší, pohodlnější a mnohdy i levnější než v kamenných obchodech. Výhodou těchto nákupů je i skutečnost, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy (tj. vrátit prodejci nepoužité zboží) ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Na Městském úřadě Blansko je zřízena Českou obchodní inspekcí poradenská a informační služba (provozní doba každou lichou středu v měsíci 09:00-11:30 hodin a 13:30-15:30 hodin, tel. č. 516 775 425), kde mohou zákazníci s pracovníkem ČOI konzultovat postupy v případě vracení zboží či reklamace.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter