Město Blansko hospodaří s téměř 400 miliony korun

21. prosince 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1425×

Rozpočet na příjmové i výdajové stránce počítá s částkou 397.694.000 korun. Zastupitelstvo ho schválilo 15. prosince 2015. S jeho složením a největšími investičními akcemi seznámil novináře na tiskové konferenci starosta Ivo Polák.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Do příjmů rozpočtu bude započten letošní kladný výsledek a budou zapojeny také prostředky ve správě společnosti J&T a finanční prostředky z hospodářské činnosti.

Běžné výdaje činí 77 % a investice 23 % . Ve výdajích jsou zahrnuty i výdaje zaměstnaneckého fondu, Státního fondu rozvoje bydlení a fondu určeného na údržbu Zámku Blansko (povinnost vyplývá z přidělené dotace). Rozpočet v hospodářské činnosti je plánován na 18 milionů korun.

Mezi hlavní plánované investice v roce 2016 patří úprava prostoru po demolici hotel Dukla ve výši 10 mil. korun. Dále výstavba parkoviště nad nemocnicí za 16 mil. korun. Zde pomůže Jihomoravský kraj, jehož zastupitelé schválili spolufinancování této čtyřmi miliony korun. V rozpočtu je i rekonstrukce fotbalového hřiště 8 mil. korun. Podruhé bude město žádat o prostředky Ministerstvo mládeže, sportu a tělovýchovy ČR na tuto investiční akci.

Pět milionů korun je v rozpočtu určených na výkup pozemků pro stavbu přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko. Město jedná s vlastníky a průběžně vykupuje potřebné pozemky. V současné době má vykoupenu asi třetinu potřebných pozemků. Cílem je rok 2018, aby se stihl termín žádosti o dotaci.

Přes 10 mil. korun má město vyčleněno na rekonstrukce místních komunikací. Jednak na ulici Havlíčkově mezi ul. Wolkerovou a Stařeckého, dále ulici Těchovskou. K opravám dojde i na Klepačově na ulicích Polní a Na Milíři, kde ještě přibudou parkoviště. V plánu je také druhá etapa rekonstrukce silnice na Hořice.

Na vysprávky chodníků jsou určeny 3 mil. korun. Dalšího 1,5 milionu půjde na výstavbu schodiště, které propojí ulici Rožmitálovu se zámkem. Tato stavba se kvůli odvolání účastníků řízení nemohla uskutečnit v roce 2015.

V souvislosti s novými koncepcemi dotací byly oproti minulým letům navýšeny prostředky do oblasti sportu a kultury.

Rozpočet města byl před schvalováním projednán se zastupiteli a na prosincovém zasedání schválen všemi hlasy. Aktuální čerpání prostředků můžete sledovat v rozklikávacím rozpočtu v bodě 8.2 povinných informací (www.blansko.cz/mestsky-urad/povinne-informace). Na stejné stránce je vystaven celý schválený rozpočet i v PDF.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter