Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nové zastavitelné plochy v Blansku prozatím nechybí

18. prosince 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1146×

V prosinci 2015 uplynou čtyři roky od vydání Územního plánu Blansko. Zastupitelstvo města projednalo zprávu o jeho uplatňování. Předmětná zpráva řeší především vyhodnocení čerpání zastavitelných ploch a požadavky na úpravu řešení územního plánu v souvislosti s realizovanými stavbami. Další aktualizační cyklus bude zahájen v průběhu roku 2019.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nejsledovanějším je tradičně návrh a využití ploch bydlení.

Do poloviny roku 2015 bylo vyčerpáno 16 % z celkového rozsahu zastavitelných ploch územního plánu a pouze 6 % z ploch vymezených na katastrálním území Blansko. U ploch bydlení v rodinných domech je největší podíl využití na katastrálním území Těchov, celkem 32 %, nicméně i zde jsou volné kapacity stále dostatečné, neboť zastavitelné plochy byly při přípravě nového územního plánu dimenzovány na období 8 až 12 let.

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch tedy prozatím ze zpracovaného hodnocení nevyplývá, v uplynulém období však byla uplatněna řada návrhů na pořízení změn, které se samospráva rozhodla prověřit. Nebude to zcela jednoduché, protože jednotlivých předmětů je velké množství a v první fázi procesu pořizování, v rámci projednání Zadání změn ÚP Blansko, byla uplatněna řada negativních vyjádření a připomínek dotčených orgánů.

Ty předznamenávají problémy při projednání Návrhu změn ÚP Blansko v průběhu roku 2016. Detailní časový průběh a výsledek Pořizování změn prozatím nelze odhadnout, stále však platí, že aktualizovaná územně plánovací dokumentace bude k dispozici nejdříve v první polovině roku 2017.

Pozitivní zprávou je zejména možnost konkretizace podkladů pro přemostění řeky a železnice v pokračování ulice Fügnerovy a přijaté rozhodnutí o hledání územně plánovacích nástrojů pro regulaci významných území kolem středu města Blanska.

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


11.12. 19:00 h, Dělnický dům
Vánoční koncert: Čechomor
15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování