Od Nového roku dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů

22. prosince 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2754×

Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech, účinné od 1. ledna 2016, se týkají doby platnosti občanského průkazu občanů straších 70 let, možnosti převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností a vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana ČR.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje (například místa trvalého pobytu) bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

I nadále pak bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem, uvedeným na dokladu, bude ten obecní úřad, u kterého občan požádal o vydání tohoto dokladu.

V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném místě, bude převzetí občanského průkazu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 korun. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí dokladu.

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter