Odškodnění v případě úrazu na chodníku města má svá pravidla

15. prosince 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 3179×

Každý rok dochází na chodnících města k úrazům, které vznikají podklouznutím. Finanční odbor Městského úřadu Blansko shrnul podmínky, za jakých je možné žádat za podobný úraz odškodnění.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Pokud chodec upadne na chodníku a zraní se, je nutné zajistit svědky události, nejlépe nafotit stav chodníku. Je vhodné také přivolat hlídku městských strážníků.

Jestliže tedy chodec vstupuje na neupravený chodník nebo vozovku, musí předpokládat nebezpečí a nemá nárok na odškodnění za případný úraz. Výjimku tvoří náhlá změna stavu chodníku nebo náhlá změna počasí, například chodník se změní v ledovku, nebo je část chodníku namrzlá, a toto není pod sněhem vidět.

Je-li ledovka od nočních hodin a trvá-li i po celý den, nebo celý den sněží a město nestačí z časových důvodů provádět úklid, není na odškodnění také nárok, neboť pojišťovna při nahlášení škody posuzuje, zda bylo v silách města schůdnost zlepšit (odstranit sníh nebo ledovku v reálném čase) a zda město pochybilo při odstraňování sněhu. Nezjišťuje se, a ani není povinností odstranit sníh zcela.

Úrazy na chodníku se zabývaly i soudy v ČR, včetně Nejvyššího soudu ČR, a z jejich stanovisek je patrné, že pokud chodec věděl, v jakém stavu chodník je a věděl o jeho namrzlém stavu, mohl tedy předvídat, že chůze po takovém chodníku vyžaduje zvláštní opatrnost, a proto nemá nárok na náhradu újmy na zdraví.

Z výše uvedeného je tedy patrno, že pro náhradu škody z odpovědnostní pojistky města, musí být kromě jiného doložen stav chodníku v době úrazu. Formulář „Hlášení o úraze“ je k dispozici na odboru komunální údržby nebo na stránkách města. Komunikaci s pojišťovnou zajišťuje odbor finanční.

K odškodnění úrazů z pojistky města tak dochází jen v menším množství nahlášených případů, a pokud chce mít obyvatel města jistotu případné kompenzace, je vhodné si sjednat vlastní úrazové pojištění.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter