Společnost Služby Blansko od Nového roku povede Jiří Charvát

21. prosince 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 4114×

Od 1. ledna 2016 nastoupí do funkce jednatele společnosti firmy Služby Blansko, s. r. o. Jiří Charvát. Ve funkci střídá Radka Snopka.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Bc. Jiří Charvát je v současné době jednatelem společnosti ADAVAK v Adamově, což je 100% dcera města Adamova. Zde pracuje již 15 let. Na poslední letošní tiskové konferenci města představil oblasti, kterým se chce v první fázi po nástupu do funkce věnovat.

Jiří Charvát, nový jednatel společnosti Služby Blansko, s. r. o.
Bc. Jiří Charvát, nový jednatel společnosti Služby Blansko, s. r. o.

Za jeden z hlavních cílů si klade zjistit skutečné náklady na jednotlivá střediska. Ačkoliv nastupuje až od Nového roku, se zaměstnanci již komunikuje a účetní oddělení středisek společně s účetní připravuje. Z nového výstupu má být jasné, jaké náklady generuje například zimní stadion, aquapark nebo kuželna. Z toho vyplyne potřeba dotací na provoz či investic pro jednotlivá sportoviště.

Dalším úkolem je příprava nové koncepce parkování ve městě Blansku. Na jedné straně má dojít k rozšíření placených ploch, ale nová koncepce by měla podpořit drobné podnikatele a provozovatele obchodů nebo služeb ve městě. Tato koncepce by měla být připravena do poloviny roku 2016.

„Uvažujeme o snížené sazbě na první hodinu parkování nebo dokonce o parkování zdarma po nějakou krátkou dobu nutnou k vyřízení nákupu nebo záležitosti na úřadu. Jde o to, aby parkoviště nezůstávala plně obsazená po celý den,“ zmínil Jiří Charvát hlavní důvod pro rozšíření a úpravu systému. Jako příklad uvedl parkoviště u pošty, které bývá od brzkého rána plné, protože tam parkují zaměstnanci firem sídlících v budově.

Nový systém se tedy dotkne doposud bezplatných parkovacích míst, ale i těch zatím plánovaných. „Jaký systém bude zaveden na novém parkovišti u nemocnice, ještě jednáme s jejím vedením,“ doplnil informace starosta Ivo Polák.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter