Upozornění pro obyvatele města, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2015

7. prosince 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1558×

Oznamujeme, že do konce tohoto roku mají obyvatelé Blanska poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad bez navýšení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V lednu 2016 bude provedena kontrola nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a případný nezaplacený poplatek za rok 2015 může být navýšen až na trojnásobek stanovené částky v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, v platném znění a vyhláškou Města Blansko č. 6/2012 v platném znění.

V případě neuhrazení poplatku bude dále postupováno v souladu se zákonem č. 280/2004 Sb., Daňový řád, v planém znění, se všemi negativními dopady na dlužníky.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter