BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Archiv všech článků za rok 2015


Kategorie: zprávy z MěÚ

Projekt „Příroda je náš kamarád, i já v MŠ mám ji rád!“

zveřejněno: 31.12.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1923×

Od jara 2015 probíhal na všech mateřských školách v Blansku environmentální projekt „Příroda je náš kamarád, i já v MŠ mám ji rád!“ Projekt byl hrazen převážně z dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (ve výši 54.000 Kč) a částečně z rozpočtu Města Blansko (ve výši 14.500 Kč).

Nepřevzetí pošty na adrese sídla ohlašovny se nevyplatí

zveřejněno: 30.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1572×

Od 1. ledna 2016 budou ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodu má občan České republiky nahlášen svůj trvalý pobyt.

Výběrové řízení na funkci sociální pracovník

zveřejněno: 28.12.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1309×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník – 0,5 úvazku do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku v Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Svoz vánočních stromků proběhne v lednu

zveřejněno: 26.12.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1160×

Žádáme občany města Blanska i městských částí, aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou v měsíci lednu 2016, a to každé pondělí.

Recept na klidné Vánoce

zveřejněno: 24.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 999×

K Vánocům patří betlém, vánoční stromeček, voňavé cukroví a v neposlední řadě i vánoční dárky. Ačkoli by měly být svátkem klidu, míru a všeobecné pohody, často tomu tak není. Ruku na srdce, kolik z nás se dokáže oprostit od velkého úklidu, hektického nakupování a všudypřítomného stresu? Zprávy z domova i ze světa nám na poklidu rovněž nepřidají. Jak na to? Podobá se recept na klidné svátky od vedení města tomu vašemu?

Od Nového roku dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů

zveřejněno: 22.12.2015, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1863×

Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech, účinné od 1. ledna 2016, se týkají doby platnosti občanského průkazu občanů straších 70 let, možnosti převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností a vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana ČR.

Město Blansko hospodaří s téměř 400 miliony korun

zveřejněno: 21.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 889×

Rozpočet na příjmové i výdajové stránce počítá s částkou 397.694.000 korun. Zastupitelstvo ho schválilo 15. prosince 2015. S jeho složením a největšími investičními akcemi seznámil novináře na tiskové konferenci starosta Ivo Polák.

Společnost Služby Blansko od Nového roku povede Jiří Charvát

zveřejněno: 21.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2542×

Od 1. ledna 2016 nastoupí do funkce jednatele společnosti firmy Služby Blansko, s. r. o. Jiří Charvát. Ve funkci střídá Radka Snopka.

Zprostředkování kontaktu přináší novinky

zveřejněno: 21.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 854×

Od 1. ledna 2016 dojde ke zkvalitnění služby zprostředkování kontaktu. O této službě bude nyní nově vyrozuměna i kontaktující osoba, a to prostřednictvím Ministerstva vnitra.

Svoz komunálních odpadů ve svátky 25.12.2015 a 01.01.2016

zveřejněno: 19.12.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 985×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů v pátek 25.12.2015 a 01.01.2016. To znamená, že proběhne svoz ve svátky, přesto je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu, a umožnit svoz komunálních i separačních odpadů z kontejnerových stání.

Nové zastavitelné plochy v Blansku prozatím nechybí

zveřejněno: 18.12.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1089×

V prosinci 2015 uplynou čtyři roky od vydání Územního plánu Blansko. Zastupitelstvo města projednalo zprávu o jeho uplatňování. Předmětná zpráva řeší především vyhodnocení čerpání zastavitelných ploch a požadavky na úpravu řešení územního plánu v souvislosti s realizovanými stavbami. Další aktualizační cyklus bude zahájen v průběhu roku 2019.

Nový kalendář města představí významné události v jeho historii

zveřejněno: 17.12.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1132×

Kalendář města Blanska pro rok 2016 nese název 880 let – Cestou historie a připomíná toto významné výročí první zmínky o městě. Na titulní straně, tentokrát stolního kalendáře, je podobizna Jindřicha Zdíka, zakladatel blanenského kostela a významné postavy blanenských dějin.

Průmyslová zóna v Blansku zažívá novou vlnu zájmu

zveřejněno: 16.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1373×

Volba nejlepšího uchazeče pro umístění do centrální části je nově, oproti informacím z října tohoto roku, posunuta mezi tři vážné zájemce. Výběr obsazenosti této plochy o velikosti zhruba 42 tis. m2 je tak rozehrán mezi tři společnosti. Původně jediný zájemce firma Pyrotek hodlá využít celou plochu, zatímco dva noví zájemci požadují pouze polovinu nabízeného území.

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/17

zveřejněno: 16.12.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1557×

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý dne 2. února 2016 od 14:00 do 17:00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/17. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 3. února 2016 od 14:30 do 16:00 hodin.

Odškodnění v případě úrazu na chodníku města má svá pravidla

zveřejněno: 15.12.2015, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 2031×

Každý rok dochází na chodnících města k úrazům, které vznikají podklouznutím. Finanční odbor Městského úřadu Blansko shrnul podmínky, za jakých je možné žádat za podobný úraz odškodnění.

Deskové hry slaví úspěch

zveřejněno: 11.12.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1232×

Město Blansko v roce 2015 úspěšně realizovalo projekt financovaný z rozpočtu Jihomoravského kraje Kdyby mládí vědělo, kdyby stáří mohlo. Účelem tohoto projektu bylo podpořit prorodinné aktivity na úrovni obce. Jihomoravský kraj na něho uvolnil třicet tisíc korun.

Myslivcům začíná příprava na přikrmování zvěře

zveřejněno: 10.12.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1072×

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko přináší aktuální informace v souvislosti s myslivostí na Blanensku.

Veřejnost trénovala paměť

zveřejněno: 09.12.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1159×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy společně s odborem školství obdržela v letošním roce finanční dotaci v rámci dotačního řízení Jihomoravského kraje zaměřeného na podporu prorodinné politiky v obcích. V poradně se v rámci tohoto projektu konala „ochutnávka“ trénování paměti zaměřená na různé věkové skupiny.

Novinky na webu města

zveřejněno: 08.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1454×

K přehledu starších rozpočtů v PDF byl přidán odkaz na rozklikávací rozpočet. U přehledu dotací je nově odkaz na přehled uzavřených smluv ze všech oblastí rozpočtu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

zveřejněno: 08.12.2015, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1190×

7. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 15.12.2015 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Občanku nebo pas si v Blansku vyřídíte jen do Vánoc. Mezi svátky bude tato agenda pozastavena

zveřejněno: 07.12.2015, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1735×

Ve dnech 24.12.-31.12.2015 dojde k odstávce systému jak pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů, tak i pro jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které se neobejdou bez úplné odstávky systému.

Doporučení k vánočním nákupům

zveřejněno: 07.12.2015, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 931×

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy, na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko, opětovně upozorňujeme zákazníky, aby při uskutečňování nákupů vždy sami vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby.

Upozornění pro obyvatele města, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2015

zveřejněno: 07.12.2015, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1014×

Oznamujeme, že do konce tohoto roku mají obyvatelé Blanska poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad bez navýšení.

Město představuje finální studii úpravy nově vzniklého prostranství na náměstí Republiky

zveřejněno: 04.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 4565×

Zveřejnění studie architektonického řešení nově vzniklého prostranství po demolici hotelu Dukla vyvolalo zhruba před půl rokem v Blansku poměrně rozsáhlou diskusi. Ze strany obyvatel města, ale i odborné veřejnosti přišla na blanenskou radnici řada návrhů a připomínek, které vedení města zvážilo a předalo architektu Habinovi k zapracování. Následná úprava plochy na náměstí Republiky tak dostala svou finální podobu.

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník

zveřejněno: 04.12.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1302×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník – 0,5 úvazku do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku v odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

V Blansku pokračují ve výměně veřejného osvětlení

zveřejněno: 03.12.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1400×

Město Blansko průběžně provádí obnovu starých svítidel veřejného osvětlení. Nahrazována jsou převážně ta svítidla, která jsou již vzhledem ke svému stáří méně účinná. Nově jsou instalována světla s elektronickým předřadníkem a úspornější výbojkou z důvodu úspory elektrické energie.

Zastupitelé budou hlasovat pomocí aplikace na tabletu

zveřejněno: 27.11.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1098×

Od prosincového zasedání zastupitelstva má dojít k zásadní změně v systému hlasování, a to takovému, že namísto zvednutím ruky se bude hlasovat stisknutím tlačítka na tabletu. Změnu musí ještě schválit zastupitelé.

Odborná studie potvrdila, že CZT v Blansku bude za tři roky nejvýhodnější

zveřejněno: 18.11.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1379×

Centrální zásobování teplem (CZT) versus odpojení od teplárenské soustavy a přechod k individuálnímu zdroji tepla. Jde o poměrně dost diskutované, a v Blansku navíc aktuální téma. V roce 2018 bude totiž splacena investice do rekonstrukce a modernizace systému CZT, která proběhla před třinácti lety. Vedení města proto nechalo vypracovat na toto téma technicko-ekonomickou studii.

Kdo je vidět, vyhrává

zveřejněno: 17.11.2015, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1418×

Přijďte se 20. listopadu 2015 přesvědčit, jak vás mohou ochránit reflexní prvky. Akci zaměřenou na zvyšování viditelnosti chodců a cyklistů v dopravě pro vás připravila Policie ČR a odbor vnitřních věcí s dalšími partnery.

O dotaci na umělé hřiště zažádá město znovu v příštím roce

zveřejněno: 16.11.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 856×

Ačkoliv město letos získalo dotaci na postavení fotbalového hřiště s umělým povrchem, muselo ji po všech průtazích a ukončeném výběrovém řízení vrátit. Zažádá o ni znovu příští rok.

Jaké jsou podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les

zveřejněno: 15.11.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1558×

V těchto dnech začínají na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

zveřejněno: 13.11.2015, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1023×

Dle zákona o živnostenském podnikání se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Živnostenské kontroly, které jsou prováděny pracovníky oddělení kontroly a správního řízení odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Blansko, odhalují často nedostatky – resp. správní delikty, kterých se podnikatel dopustí tím, že neoznámí zahájení, nebo ukončení provozování živnosti v provozovně.

Blansko přišlo o jedno z pěti partnerských měst

zveřejněno: 12.11.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1200×

Partnerství s francouzským městem Bouloc bude po šesti letech svého trvání ukončeno. Francouzská strana oznámila vedení města skutečnost, že pro ni není možné partnerské vztahy mezi našimi městy nadále udržovat.

Aktuální investiční akce ve městě

zveřejněno: 11.11.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1118×

Odbor investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko informuje o investičních pracích realizovaných během podzimu.

Výměna parkovacích průkazů v souvislosti s výměnou průkazů osob se zdravotním postižením (ZTP a ZTP/P)

zveřejněno: 11.11.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1974×

Od 01.04.2015 zahájila kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR výměnu všech typů průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Výměna se týká jak starších typů průkazů mimořádných výhod (vydávané v minulosti obecními úřady s rozšířenou působností), tak dočasných průkazů osob se zdravotním postižením. Tato výměna potrvá do konce letošního roku.

Aktuální uzavírky místních komunikací

zveřejněno: 09.11.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1303×

V současné době byly zahájeny stavební práce na opravě části místní komunikace Olešná-Hořice. Důvodem je oprava krajnice a zesílení povrchu vozovky. Do konce listopadu potrvá i oprava části místní komunikace na ulici Nádražní v Blansku.

Desatero pro žadatele o dotaci z rozpočtu Města Blansko

zveřejněno: 09.11.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1406×

Na základě dotazů, které byly položeny na seminářích k dotacím dne 02.11.2015 a 04.11.2015, předkládáme souhrnné desatero pro žadatele o dotaci z rozpočtu Města Blansko v oblasti sportu a v oblasti kultury a zájmové činnosti.

Omezení provozu MěÚ Blansko z důvodu stavebních prací

zveřejněno: 05.11.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1430×

Vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám v budově MěÚ Blansko na nám. Republiky 1 (zateplení a výměna oken) dochází k určitým omezením provozu odborů městského úřadu sídlících v této budově. Provoz v budově na nám. Svobody 3 probíhá nadále bez omezení.

Jaké jsou podmínky náhradní rodinné péče

zveřejněno: 02.11.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1329×

Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své děti starat. V situacích, kdy děti nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat v harmonickém prostředí vlastní rodiny, je třeba hledat optimální formu náhradní rodinné péče.

Upozornění pro žadatele o dotaci

zveřejněno: 30.10.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1029×

Město Blansko upozorňuje žadatele o dotaci z rozpočtu města, že pro rok 2016 byla výrazným způsobem změněna pravidla pro podávání žádostí. Informace ke způsobu podávání žádostí budou poskytnuty na bezplatném semináři konaném ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1:

U lůžkového traktu nemocnice vybudují nové parkoviště

zveřejněno: 29.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1509×

U lůžkového traktu Nemocnice Blansko v příštím roce přibude 134 nových parkovacích míst. Samotná realizace stavby, na kterou město vyčlenilo ve svém rozpočtu 16 milionů korun, započne na jaře příštího roku.

Pietní vzpomínka za zesnulé

zveřejněno: 27.10.2015, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1550×

Komise pro občanské záležitosti města Blanska, církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany. Uskuteční se v neděli 1. listopadu od 14:30 hodin na hřbitově v Blansku, od 14:00 hodin hraje Dechová hudba Blansko.

Kdo a jak zajistí správnou kontrolu komínů na zimní období

zveřejněno: 25.10.2015, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1197×

Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad upozorňuje vlastníky a uživatele staveb, bytových i nebytových prostor na povinnosti, vyplývající z nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vymezuje podmínky, jejichž splněním je podmíněna možnost označit provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti.

Provoz vodních děl bude brzy ukončen

zveřejněno: 24.10.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 929×

Ve druhé polovině měsíce října bude ukončen provoz fontán „Nová Punkva“ na nám. Republiky, pítka na ulici Rožmitálově a kašen na nám. Svobody i v zámeckém parku. Před zazimováním bude provedena jejich nezbytná údržba. Opětovné zprovoznění vyjmenovaných vodních děl se v příštím roce, s ohledem na příznivé klimatické podmínky, předpokládá v průběhu druhé poloviny měsíce dubna.

Došlo k zásadní změně v systému rozdělování dotací

zveřejněno: 22.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1047×

Systém dotací se změnil na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s tím, že žádosti o tyto dotace musejí nově splňovat přesně zadaná kritéria. Dalším důvodem ke změně bylo i schválení koncepcí v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti Zastupitelstvem města Blanska. O tom, jaké konkrétní změny žadatele čekají, si povídám s Jiřím Crhou, prvním místostarostou.

Pozvánka na Vzpomínkový akt k 97. výročí Dne vzniku samostatného československého státu

zveřejněno: 21.10.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1115×

Město Blansko zve všechny občany na vzpomínkový akt k 97. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, který se bude konat ve středu 28. října 2015 na náměstí Svobody. Oslava bude zahájena v 9:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. V 10:00 hodin představitelé města a zástupci dalších organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války, význam 28. října 1918 pak připomene ve svém vystoupení starosta města.

Zákaz podélného stání u budovy MěÚ na náměstí Republiky

zveřejněno: 19.10.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1762×

Od pondělí 19.10.2015 je uzavřeno podélné stání  před budovou radnice nám. Republiky 1, z důvodu návozu systémového lešení a materiálu na zateplování budovy radnice. Příjezd ke komerční bance zůstává zachován.

Konečné výsledky zápisu do mateřských škol v Blansku

zveřejněno: 19.10.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1229×

Statistika zápisu do MŠ na rok 2015/2016.

Druhou splátku poplatku za komunální odpad 2015 je třeba uhradit do konce října

zveřejněno: 18.10.2015, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1251×

V současné době probíhá distribuce složenek na platbu poplatku za komunální odpad – druhá část poplatku u vícečlenných rodin (dva a více), včetně případné dlužné částky. Splatnost poplatku je k 31.10.2015. Poplatek je možno uhradit složenkou na poště, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky v přízemí budovy.

Situace na Havlíčkově ulici se vrátila do původních kolejí

zveřejněno: 16.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1370×

Jeden z domů na Havlíčkově ulici ještě nedávno připomínal dům hrůzy. Nepořádek, narušování občanského soužití a porušování nočního klidu byly téměř na denním pořádku. Dvoupatrová stavba v řadové zástavbě blízko Nemocnice Blansko slouží k ubytování sociálně slabších občanů. V současné domě se nemovitost nabízí k prodeji.

Základní školy v Blansku navštěvuje 230 prvňáčků

zveřejněno: 14.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1434×

Ve dnech 3.-4. února 2015 proběhl v Blansku zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16. K 01.09.2015 nastoupilo do blanenských škol celkem 230 nových žáků v jedenácti samostatných třídách. O výsledcích zápisu dětí do 1. tříd informuje Jiří Crha, první místostarosta.

Semináře pro žadatele o dotace z rozpočtu města

zveřejněno: 12.10.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1274×

Pokud plánujete žádat o příspěvky z rozpočtu města, věnujte pozornost informaci o seminářích k novému způsobu rozdělování dotací z městského rozpočtu.

Byly zveřejněny dotační programy a formuláře žádostí

zveřejněno: 10.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1184×

V pátek 9. října byla aktualizována sekce Dotace. Již dříve byly zveřejněny metodiky. Nyní bylo vyhlášeno pět dotačních programů (kultura, sport, zahraniční styky, sociální oblast a individuální dotace) a zveřejněny formuláře žádostí o přidělení dotace.

Metodiky pro dotace a výzvy Blanenští představí v rámci semináře

zveřejněno: 08.10.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 909×

Zastupitelstvo města Blansko přijalo na svém 6. zasedání dne 22.09.2015 nový model rozdělování dotací v oblasti sportu a v oblasti kultury a zájmové činnosti. Poprvé budou dotace dle nového modelu rozdělovány již pro rok 2016.

Dojde k úplné uzavírce v Černé Hoře

zveřejněno: 08.10.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1828×

Z důvodu provádění prací na opravě vozovky se připravuje úplná uzavírka silnice III. třídy č. 377 20 (Černá Hora – Býkovice) v km cca 0,034 – 0,914, tj. v městysi Černá Hora – od křižovatky se silnicí II/377 v délce cca 0,880 km ve směru na Býkovice. Jedná se o zesílení stávajících konstrukčních vrstev vozovky.

Živnostenský zákon přináší změny v oblasti pyrotechniky

zveřejněno: 07.10.2015, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1323×

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Zákon upravuje nově zacházení s pyrotechnickými výrobky a mimo jiné mění i živnostenský zákon.

Muzeum Blanenska začne fungovat od listopadu

zveřejněno: 06.10.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1424×

Proces vyjednávání o převodu stávajícího Muzea Blansko pod správu Jihomoravského kraje je u konce. Tato blanenská instituce bude zrušena ke dni 31. prosince 2015, k 1. listopadu 2015 pak bude založena příspěvková organizace nová pod názvem Muzeum Blanenska.

Problematika centrálního zásobování teplem

zveřejněno: 05.10.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2238×

30. září 2015 byla oficiálně představena TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE „Koncepce snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansku“. Tato studie byla zpracována Vyskou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Výzkumným energetickým centrem.

Kompletní uzavírka ulice Svitavské 10. a 11. října

zveřejněno: 01.10.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1899×

Ve dnech 10. a 11. října 2015 dojde kvůli pracím na silnici k uzavírce obou jízdních pruhů ulice Svitavské od křižovatky s ulicí Smetanovou po křižovatku s ulicí Masarykovou. Objížďka povede po ulici Masarykově.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zve k návštěvě

zveřejněno: 01.10.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1045×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku zve širokou veřejnost v rámci Týdne sociálních služeb 2015 na den otevřených dveří, který proběhne v pondělí 5. října 2015 od 8:00 do 13:00 hodin. Zájemci si prohlédnou prostory poradny, získají informace týkající se její činnosti a odnesou si tipy na zajímavou literaturu z oblasti partnerských vztahů.

V ulicích K. H. Máchy a Těchovské opraví vodovod a kanalizaci

zveřejněno: 30.09.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1030×

Rekonstrukce proběhne v průběhu měsíce října a listopadu 2015 na ulici K. H. Máchy (v úseku Sladkovského – B. Němcové) a na ulici Těchovské (v úseku A. Dvořáka – Masarykova). V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které vypsal Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí. Součástí uvedené stavby bude provedení oprav dotčených zpevněných ploch. O přesném termínu zahájení prací budou majitelé přilehlých nemovitostí informováni.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 30.09.2015, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 874×

Starosta města Blanska Ivo Polák komentuje vybraná usnesení z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Pro blanenské seniory připravilo vedení města oslavu

zveřejněno: 29.09.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1206×

Město Blansko pořádá dne 01. října 2015 od 14:00 hodin v Dělnickém domě Blansko oslavu Dne seniorů. V hudebním a tanečním vystoupení se představí žáci SZUŠ Blansko, k tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Veronica. VZP provede zájemcům měření krevního tlaku aj. Občerstvení je zajištěno.

Plošné čištění dešťových vpustí je u konce

zveřejněno: 29.09.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 788×

Plošné čištění dešťových vpustí v centru proběhlo v ulicích Vodní, K. J. Mašky, Družstevní, A. Skotáka, Žalkovského, Divišově, Krátké, Bezručově a na náměstích Svobody a Republiky. Do konce září se současně dořeší zanesení vpustí vzniklé po krátkodobých vydatných deštích v měsíci srpnu. Další plošné čištění proběhne v návaznosti na vhodné klimatické podmínky v měsících březnu a dubnu následujícího roku.

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

zveřejněno: 26.09.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1376×

V měsíci říjnu proběhne ve dnech od 02.10. do 10.10.2015 mobilní svoz nebezpečného odpadu. Dny, časy a trasy jsou uvedeny níže.

Od nové koncepce podpory sportu a kultury si vedení slibuje větší systematičnost

zveřejněno: 25.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1339×

Zastupitelstvo města Blanska schválilo novou koncepci podpory sportu, kultury a zájmových aktivit pro léta 2016-2023. Do dosavadního způsobu přerozdělování peněz do oblasti sportu a kultury by měly vnést řád a pevně daná pravidla. Praxe pak ukáže, zda bude nutné něco měnit.

Práce na vodovodu uzavřely točnu autobusů na Hořicích

zveřejněno: 25.09.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 906×

V rámci rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů, konkrétně přivaděče Blansko – Lažany, je pro dopravu uzavřena točna autobusů na Hořicích. Uzavírka potrvá do 9. října 2015.

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 28.09.2015

zveřejněno: 25.09.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1043×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v pondělí 28.09.2015. To znamená, že je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic stejně jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.

Odbor sociálních věcí ukáže veřejnosti domy s pečovatelskou službou

zveřejněno: 24.09.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1404×

V rámci Týdne sociálních služeb 2015 připravili pracovníci Pečovatelské služby města Blanska Den otevřených dveří v domech s pečovatelskou službou 9. května 1 a Pod Javory 32. Uskuteční se v pondělí 5. října od 9:00 do 12:00 hodin.

Město zveřejnilo nové metodiky k žádostem o dotace

zveřejněno: 23.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1318×

V únoru 2015 byla vydána novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zpřísnila pravidla pro poskytování dotací z rozpočtů obcí a měst. Město Blansko proto zpracovalo metodiky poskytování dotací.

Během října dojde v Blansku k realizaci několika investičních akcí

zveřejněno: 23.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1429×

O investičních projektech ve městě, plánovaných na měsíc říjen, pohovořili starosta Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha.

Výběrové řízení na strážníka MP Blansko

zveřejněno: 22.09.2015, městská policie, zprávy z MěÚ, přečteno: 2060×

Město Blansko vyhlašuje  výběrové řízení na funkci strážník Městské policie Blansko.

Městská policie využívá nový informační systém

zveřejněno: 22.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1433×

Základní informační systém MP Manažer určený pro práci obecních policií má od začátku června k dispozici i Městská policie Blansko. Město za něj zaplatilo necelého půl milionu korun.

O položení umělé trávy na ASK rozhodne ministerstvo

zveřejněno: 21.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1308×

Město Blansko získalo dotaci ve výši 10 mil. korun včetně DPH na položení umělého koberce na hřišti ASK Blansko. Vedení města jedná s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možnosti prodloužení stanovené lhůty. Dodržení zadávacích podmínek dotačního projektu ministerstva je totiž za stávajících podmínek nereálné.

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva

zveřejněno: 17.09.2015, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1094×

6. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 22.09.2015 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Výběrové řízení na funkci sociální pracovník

zveřejněno: 10.09.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1801×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník v oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Úplná uzavírka silnice II/374 v úseku Blansko – Ráječko dne 12. září 2015

zveřejněno: 08.09.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1716×

Z důvodu konání akce Blanenská desítka bude dne 12.09. od 05:30 do 20:00 hodin uzavřena část průtahu městem od mostu u lázní po odbočku na Ráječko.

Trénink paměti pro veřejnost

zveřejněno: 08.09.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1226×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku uspořádá v rámci projektu „Kdyby mládí vědělo, kdyby stáří mohlo“ ochutnávku trénování paměti zaměřenou na různé věkové skupiny.

Město Blansko zve na seminář o možnostech čerpání dotací z fondů EU

zveřejněno: 08.09.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1276×

V rámci akce Na cestě do Evropy – 50 let společně, která v Blansku připomíná 50. výročí partnerských vztahů s italským městem Scandianem, se mimo jiné uskuteční také odborný seminář Možnosti čerpání dotací z fondů EU.

Výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Služby Blansko, s.r.o.

zveřejněno: 07.09.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1824×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Služby Blansko, s.r.o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333

Práce v Lažánkách se snad chýlí ke konci

zveřejněno: 07.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1209×

Lažánky byly zhotovitelem městu předány se značným zpožděním s řadou závažných nedostatků a nedodělků. Město proto vyměřilo dotyčné společnosti penále ve výši téměř tří set tisíc korun. Veškeré reklamace musí být vyřízeny nejpozději do poloviny září.

FK Blansko se konečně dočká umělého trávníku

zveřejněno: 03.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1139×

Město Blansko bylo úspěšné v dotačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a získalo tak dotaci ve výši 10 mil. korun včetně DPH na položení tolik potřebného umělého koberce na hřišti ASK Blansko a na celkovou rekonstrukci zázemí klubu.

Demontáž hotelu Dukla se nakonec obejde bez hydraulických nůžek

zveřejněno: 01.09.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1627×

Firma, která provádí demolici objektu, nabídla městu změnu technologie vlastního bourání. Objekt bude rozebrán panel po panelu pomocí jeřábu.

Proběhne druhá etapa ohniskové deratizace

zveřejněno: 31.08.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1126×

Podzimní etapa ohniskové deratizace ve městě Blansku proběhne v období září-listopad 2015. Akci zajistí pracovníci firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice s tím, že bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření. Kontrola a doplnění nástrah bude provedena po 10-14 dnech od základního položení, v problematických místech 3–4krát až do umlčení ohnisek.

Množství dováženého bioodpadu do Blanska se postupně navyšuje

zveřejněno: 28.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1182×

Blanenská kompostárna, jejíž kapacita je 2200 t, se zpočátku potýkala s problémem naplnitelnosti. Čtyři roky po svém otevření se ale dočkala stoprocentního naplnění. Podmínky dotace tak byly již v loňském roce jednoznačně splněny a i letos vše nasvědčuje, že tomu nebude jinak.

Oznámení o zrušení daňových pokladen

zveřejněno: 27.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1409×

K 1. září 2015 dochází na níže uvedených územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ke zrušení daňové pokladny pro příjem plateb v hotovosti.

Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd

zveřejněno: 21.08.2015, odbor hospodářské správy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1643×

Město Blansko, odbor hospodářské správy oznamuje,  že pro jednotku sboru dobrovolných hasičů  Klepačov byly zakoupeny prostředky na likvidaci nebezpečných včelích rojů, vosích a sršních hnízd.

Vedení města ocenilo obhájce titulu mistra světa Vaška Koláře

zveřejněno: 18.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1257×

Starosta města Ivo Polák společně s místostarostou Jiřím Crhou dnes přijali v obřadní síni blanenské radnice Vaška Koláře, aby tak ocenili jeho vynikající výsledky a vzornou reprezentaci města na sportovním poli. Ze španělské Odeny si nedávno přivezl zlatou medaili, čímž se mu podařilo obhájit titul mistra světa v biketrialu v kategorii ELITE.

Informace o úplné uzavírce Poříčí

zveřejněno: 17.08.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2169×

Ve dnech 28.-31. srpna 2015 dojde k úplné uzavírce Poříčí z důvodu provádění stavebních prací v rámci reklamace obrusné vrstvy akce „II/374 Blansko-průtah“.

Ing. Libor Pavlů odešel z našich řad

zveřejněno: 17.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1863×

Ing. Libor Pavlů zemřel dne 16. srpna ve věku 70 let. V letech 1996 -1998 zastával funkci starosty města Blanska, poté mezi lety 2000-2002 působil jako radní. Ve volbách 1996 se stal členem horní komory Parlamentu ČR. V senátu zasedal ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Revitalizace hřišť s umělým povrchem

zveřejněno: 16.08.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1553×

Během prázdnin byla provedena s nákladem zhruba 250 tisíc korun revitalizace hřišť u všech čtyř blanenských základních škol a na veřejně přístupném sportovním hřišti na Klepačově. V rámci této regenerace došlo k odstranění velké části špinavého písku a hloubkovému vyčištění povrchu.

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2015

zveřejněno: 15.08.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1604×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.

Plánované investiční akce na měsíc září

zveřejněno: 14.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1342×

Přehled plánovaných investičních akcí, které budou postupně realizovány v průběhu měsíce září podal Jiří Crha, místostarosta města Blanska.

Delfínci z Legnice navštívili Blansko

zveřejněno: 13.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1322×

Plavecký oddíl UKS Delfínek z polského partnerského města Legnica uspořádal ve dnech 03.-13. srpna v našem městě letní sportovní tábor pro děti, jehož náplní byla mj. i jízda na kolech. Kromě pravidelného tréninku však zůstal čas i na odpočinek, relaxaci a zajímavé výlety do okolí. Včera je na blanenské radnici přijal starosta města Ivo Polák.

Informace k průběhu rekonstrukce průtahu městem

zveřejněno: 12.08.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 2428×

Vzhledem k množícím se dotazům na průběh realizace rekonstrukce průtahem Blansko, včetně vzniklých problémů, podáváme tyto informace rozdělené do samostatných okruhů.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 12.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1034×

Starostou komentovaná usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města.

Nový dotační program umožňuje péči o dítě v dětské skupině

zveřejněno: 07.08.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1409×

Rada Jihomoravského kraje schválila na své 111. schůzi dne 30. července 2015 nový dotační program „Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti“ pro rok 2015.

Počasí deskovým hrám nepřálo

zveřejněno: 06.08.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1310×

Město Blansko za finanční podpory Jihomoravského kraje včera otevřelo v rámci projektu „Kdyby mládí vědělo, kdyby stáří mohlo“ v Městském klubu důchodců Kroužek deskových her. Účast byla však minimální, patrně proto, že počasí v těchto dnech přeje spíše radovánkám u vody a starší občané snáší extrémně horké dny s obtížemi.

Organizace školního roku 2015/2016

zveřejněno: 06.08.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1548×

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016, ve druhém pololetí pak bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Soutěž o Nejlepší sběrný dvůr

zveřejněno: 27.07.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1723×

Milí spoluobčané, naše sběrné dvory se uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015. Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá zajímavou finanční odměnu.

Památné stromy na Blanensku

zveřejněno: 19.07.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1605×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, v rámci svého správního obvodu pečuje o památné stromy, kterých k počátku tohoto roku evidoval 77 kusů. Více než polovina, přesně 43 dřevin, náležela do skupiny památných stromů „Alej Lažánky – Jedovnice“. Jednalo se o stromy rostoucí po levé straně silnice ve směru Blansko – Jedovnice, od křižovatky do obce Rudice po kruhový objezd v Jedovnicích.

Jihomoravský kraj vybral variantu přemostění na Staré Blansko

zveřejněno: 17.07.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 4092×

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy na žádost města Blanska uvedl preferovanou variantu pro zapracování do územně plánovací dokumentace města a pro další přípravu stavby. Jde o další krok v procesu plánování stavby mostu.

Upozornění pro provozovatele potravinářských podniků

zveřejněno: 15.07.2015, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1336×

Odbor obecní živnostenský úřad opakovaně upozorňuje provozovatele potravinářských podniků na povinnost oznamovat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Český rozhlas Brno vysílá z Moravského krasu

zveřejněno: 14.07.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1313×

MAS Moravský kras z.s. a Český rozhlas Brno Vás zvou ve dnech 13.–17. července 2015 k poslechu pořadu Moravské prázdniny věnovanému regionu Moravský kras.

Na dětském dopravním hřišti jsou tu pro děti i o prázdninách

zveřejněno: 10.07.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1134×

16. července proběhne od 12:00 do 18:00 hodin na dopravním hřišti v Blansku tradiční Den otevřených dveří. Tato dopravně bezpečnostní akce si na Blanensku postupně buduje svoji tradici a účastní se jí s každým jejím dalším ročníkem více a více zájemců ze strany dětí i dospělých.

Informace o možnosti nájmu bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů v Blansku

zveřejněno: 08.07.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1289×

Město Blansko je vlastníkem bytů zvláštního určení, které jsou upravené pro bydlení zdravotně postižených osob. Tyto byty je možné pronajmout nejen blanenským občanům, ale i občanům s trvalým pobytem v blanenském regionu a také v rámci celé republiky.

Ohňostroje v Blansku

zveřejněno: 07.07.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2925×

V poslední době se rozšířilo odpalování ohňostrojů na různých převážně soukromých akcích. Najde se spoustu příznivců této zábavy, ale i množství lidí, kterým tento druh zábavy vadí. Zejména tehdy, pokud se to děje po 22. hodině, kdy veškeré hlučné činnosti ve venkovním prostoru lze hodnotit jako porušování nočního klidu.

Kácení havarijních stromů

zveřejněno: 04.07.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1594×

Dne 18. června 2015 proběhlo na nám. Svobody kácení havarijní lípy srdčité. Pokáceny musí být další stromy u cyklostezky „Triangl“.

Registr vozidel bude v úterý mimo provoz

zveřejněno: 03.07.2015, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1339×

Pracoviště registru vozidel bude dne 07.07.2015 UZAVŘENO!

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, a získejte tak odměnu

zveřejněno: 03.07.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1243×

Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na vědeckém výzkumu Proměny, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti navštíví poprvé v termínu 07.07. – 31.07. 2015 a pak znovu v dalších termínech až do konce října 2015. Účast v šetření je spojená s finanční odměnou.

Výběrové řízení na funkci referent komunální údržby

zveřejněno: 03.07.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2121×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent komunální údržby v oddělení komunální údržby Odboru komunální údržby MěÚ Blansko.

Akce odboru INV přes prázdniny 2015

zveřejněno: 02.07.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1123×

Odbor investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko informuje o investičních pracích plánovaných na letní období.

Přání na prázdniny

zveřejněno: 01.07.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1292×

Starosta města Ivo Polák, místostarostové Jiří Crha a Jaromír Roučka přinášejí občanům osobní přání příjemně prožitého letního období.

Dojde k úplné uzavírce v obci Podomí

zveřejněno: 29.06.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1777×

V současné době se připravuje úplná uzavírka silnice II/379 v obci Podomí, (okres Vyškov) z důvodu opravy kanalizace. Tyto práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice se stanovenou objízdnou trasou. Stavbu provádí fa SWIETELSKY stavební s. r. o.

Národní soustava kvalifikací umožní získat osvědčení o profesní kvalifikaci bez zbytečných průtahů

zveřejněno: 29.06.2015, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1083×

Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. NSK je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR.

Informační kancelář Blanka bude v sezoně otevřena denně

zveřejněno: 28.06.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1025×

Blanenská informační kancelář Blanka bude mít v průběhu hlavní turistické sezony prodlouženou otvírací dobu.

Upozornění pro občany města na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 06.07.2015

zveřejněno: 27.06.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1109×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v pondělí 06.07.2015. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.

Demolici hotelu Dukla nasnímá webkamera

zveřejněno: 26.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2793×

Nová webkamera je zaměřena více na samotný hotel než na celé náměstí. Bude dokumentovat, jak stavba postupně mizí.

Starosta informuje o investičních akcích města

zveřejněno: 24.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 894×

Přehled plánovaných investičních akcí, které budou postupně realizovány v průběhu prázdnin a ve druhé polovině tohoto roku, podal starosta Ivo Polák.

Letní sezona přinese novinky v cestovním ruchu

zveřejněno: 23.06.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1388×

Úsek cestovního ruchu při odboru kancelář tajemníka připravil pro návštěvníky města hned několik zajímavých novinek a speciálních sezonních služeb. Jejich přehled najdete v následujícím článku.

Soutěž: Podpořte své oblíbené infocentrum!

zveřejněno: 22.06.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1147×

Soutěž vyhlašuje Asociace turistických informačních center a VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., vydavatel regionální sítě Deníku a portálu www.denik.cz. Partnerem akce je Czechtourism.

Upozornění pro mateřská centra

zveřejněno: 22.06.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 933×

Jihomoravský kraj připravil Soutěž o nejoblíbenější mateřské centrum v Jihomoravském kraji. Tři vítězná centra si rozdělí částku 45 tis. Kč.

Příjmy z daní se neplní

zveřejněno: 22.06.2015, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 2226×

Příjmy z daní jsou významným zdrojem pro financování investičních akcí i běžného chodu města. Tvoří přibližně 62 % celkových příjmů města. Rozpočet daní v letošním roce činí 201 mil. Kč, což je o 5 mil. Kč méně, než město získalo v roce 2014.

Stanové tábory v přírodě podléhají kontrole

zveřejněno: 21.06.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1181×

V posledních letech se lidé začínají stále více obracet k přírodě a velmi populárními se stávají stanové tábory v místech přírodních parků s dosud takřka nedotčenou přírodou.

Kácení stromů ve městě

zveřejněno: 18.06.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1276×

Dne 18.06.2015 byla pokácena lípa v parku na náměstí Svobody. Ke kácení došlo z důvodu jejího špatného zdravotního stavu, kdy bylo znalcem, který ji prohlížel, stanoveno okamžité odstranění. Další kácení bude probíhat v 26. týdnu, a to v aleji stromů u cyklostezky u basebalového hřiště. Důvodem je také jejich špatný zdravotní stav.

V Blansku podpořili Týden pro rodinu procvičováním paměti

zveřejněno: 18.06.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 789×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku se připojila k Týdnu pro rodinu, který každoročně vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje. Letos proběhl již osmý ročník této akce, a to ve dnech 11.-17. května 2015. Jejím cílem je zejména podpořit rodinu jako základ společnosti, protože je stále tím nejlepším, co k soužití máme, a dát tak rodinám příležitost, aby se společně bavily a bylo jim spolu dobře.

Setkání s občany k demolici hotelu Dukla

zveřejněno: 17.06.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1579×

V úterý 30.06.2015 proběhne v kině na ulici Hybešově v 16:30 hodin veřejná informace k průběhu prací na odstranění hotelu Dukla.

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva – 23. června 2015

zveřejněno: 17.06.2015, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 922×

5. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 23.06.2015 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu v článku.

Auditoři ověřili hospodaření města bez výhrad

zveřejněno: 17.06.2015, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1237×

Jako každý rok, i za rok 2014, si Město Blansko nechalo přezkoumat hospodaření auditorskou firmou. Přezkum hospodaření je povinností vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Základní školy Dvorská a Erbenova se dočkaly zateplení fasády

zveřejněno: 16.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2725×

Práce na zateplování budov ZŠ a MŠ Dvorské a ZŠ Erbenovy jsou u konce. Obě školy se dočkaly rekonstrukce a během dvou měsíců získaly zcela nový kabát. Dnes byly slavnostně předány symbolickým přestřižením pásky za účasti starosty Ivo Poláka, místostarosty Jiřího Crhy, ředitelů škol, zástupců zhotovitele a dalších hostů.

Vedení města otevřelo nové hřiště v Dolní Lhotě

zveřejněno: 16.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2013×

Dolnolhotští mohou ode dneška využít nově postavené umělé hřiště a hřiště na malou kopanou.

Vyhodnocení ankety k projektu Regenerace panelového sídliště Blansko – Zborovce

zveřejněno: 16.06.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1551×

Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do schránky každého bytu na sídlišti. Distribuce ankety byla provedena v květnu 2015, vyhodnocení pak v květnu a v červnu 2015. Dotazník byl také zveřejněn na webu města Blansko.

Kuřim bude do konce září neprůjezdná

zveřejněno: 15.06.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2678×

Proběhne úplná uzavírka silnice II/385 při realizaci průtahu Kuřimí, která bude rozdělena do tří etap v období od 18.06.-30.09.2015.

Oplocené staveniště kolem Dukly vyroste zhruba v půlce července. Doprava by měla zůstat nedotčena

zveřejněno: 12.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1664×

V současné době probíhá 15denní zákonná lhůta, ve které se mohou uchazeči výběrového řízení na bourání hotelu Dukla odvolat. Vítěznou firmu budeme znát 26. června. S jejími zástupci a s vedením města se Blanenští budou moci setkat v Kině Blansko, kde proběhne 30. června od 16:30 hodin informativní schůzka ohledně všech úskalí spojených s demolicí objektu.

Knihovna odprodává přebytečný majetek

zveřejněno: 10.06.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1129×

Městská knihovna Blansko nabízí k odprodeji přebytečný majetek, který je uveden v přiloženém seznamu. Případní zájemci se mohou po předchozí telefonické domluvě s pí R. Gromešovou, tel. č. 516 410 101 nebo 777 443 205, přijít na výše uvedený majetek podívat v termínu od 15. do  19.06.2015 v době od 8:00 do 15:00 hodin. Prodejní cena je 10 % pořizovací ceny.

Podpora životního prostředí a vícegeneračního soužití patří mezi priority vedení města

zveřejněno: 09.06.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1032×

Městu Blansku se podařilo získat dva zajímavé dotační tituly vypsané Jihomoravským krajem. Do blanenských mateřských škol bude zavedena enviromentální výchova, v Městském klubu důchodců pak vznikne Klub deskových her.

V Lažánkách o tomto víkendu položí nový asfalt. Obec se na dva dny uzavře pro veškerou dopravu

zveřejněno: 01.06.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1934×

Celá obec Lažánky bude uzavřena od 06.06.2015 (sobota) do 07.06.2015 (neděle) pro veškerý provoz včetně vozidel integrovaného systému. Náhradní termín je následující víkend.

Jihomoravský kraj schválil významnou dotaci pro Nemocnici Blansko. Otázkou zůstává jak ji čerpat

zveřejněno: 27.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1215×

Vzhledem k tomu, že Nemocnice Blansko je zřizována městem, je oproti jiným institucím tohoto druhu, zřizovaných krajem, ve značné nevýhodě. Podobně je na tom i boskovická nemocnice. Vedení města Blanska proto oslovilo hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, aby se k tomuto problému vyjádřil.

Dnes bude projednána dohoda o převodu Muzea Blansko pod kraj

zveřejněno: 26.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1388×

Během posledních třech týdnů Blanenští pracovali na návrhu písemné dohody o spolupráci s Jihomoravským krajem ohledně převodu Muzea Blansko pod kraj. Dokument, ve kterém jsou zakotveny podmínky převodu, bude předmětem jednání dnešní schůzky zástupců města Blanska a Jihomoravského kraje v Brně.

Zájem o demolici objektu hotelu Dukla je poměrně velký. Přihlásilo se devět uchazečů

zveřejněno: 26.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1624×

Výběrové řízení na firmu, která provede demolici hotelu Dukla, je u konce. Včera proběhlo na blanenské radnici otvírání obálek. O vítězi rozhodne výběrová komise pravděpodobně již příští týden.

Nové řazení osobních automobilů před železniční zastávkou na ulici Rožmitálově

zveřejněno: 26.05.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 3177×

Dva jízdní pruhy před železničním přejezdem ve směru z Blanska umožní pojmout více vozidel a pomohou odlehčit nedaleké kruhové křižovatce, která se kvůli čekajícím autům stává neprůjezdnou.

Investiční akce v Blansku v měsíci červnu

zveřejněno: 26.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1075×

Již nyní započaly práce na některých investičních akcích, které budou pokračovat i v nadcházejícím měsíci. Kromě rekonstrukce průtahu městem a některých prací v souvislosti s úpravou průtahu v Lažánkách se jedná především o zateplení budov a výměnu zdroje vytápění na budovách tří blanenských základních škol.

Informace pro podnikatele a veřejnost jsou dostupné na webu

zveřejněno: 22.05.2015, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1068×

Z důvodů častých telefonických dotazů podnikatelů i veřejnosti, které se týkají zjišťování některých základních údajů o podnikatelských subjektech, sdělujeme, že na internetové adrese www.rzp.cz je pro veřejnost přístupná databáze podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu

zveřejněno: 21.05.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1614×

Letos jsou v několika zahrádkářských lokalitách (kde je svozová dostupnost) osazeny hnědé plastové 1 100l kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu (dále jen BRO) a tentokráte opět zkušebně i po dvou v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.

Úplná uzavírka silnice Brťov-Jeneč potrvá až do konce října

zveřejněno: 20.05.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1929×

V současné době byly zahájeny stavební práce na celkové rekonstrukci silnice včetně inženýrských sítí v průtahu obce Brťov-Jeneč.

Čarodějnice se pálily i v DPS Pod Javory

zveřejněno: 19.05.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1462×

Symbolickým upálením malé čarodějnice se rozloučili se zimou již tradičně 30. dubna 2015 senioři u Domu s pečovatelskou službou na Písečné v Blansku. Senioři se na tuto akci každoročně velmi těší.

Demolice hotelu Dukla – průběžné informace

zveřejněno: 18.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 15054×

Průběžné informace k plánované demolici hotelu Dukla.

Obnovení provozu vodních děl

zveřejněno: 16.05.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1084×

Po zimní odstávce došlo počátkem května k obnovení činnosti fontán „Nová Punkva“ na náměstí Republiky, pítka na ulici Rožmitálově a kašen na náměstí Svobody i v zámeckém parku. Jejich provoz se v případě příznivého počasí předpokládá do konce měsíce října tohoto roku, poté dojde k jejich opětovnému zazimování.

Otevřením ulice Poříčí by se mělo výrazně ulevit středu města

zveřejněno: 15.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1965×

Počínaje 1. červnem dojde k zprůjezdnění ulice Poříčí v úseku od kruhového objezdu u bývalé pošty po Kaufland. Bude se však i nadále jednat o průjezd stavbou, je tedy nutné počítat minimálně s omezením rychlosti v tomto úseku.

Upozornění pořadatelům kulturních akcí na nutnost žádat o výjimky na letní produkce

zveřejněno: 15.05.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1083×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko upozorňuje všechny pořadatele kulturních akcí na území města na povinnost ohlásit MěÚ Blansko pořádání takovéto akce vyplývající z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.

Komárenské dny tentokrát v duchu návratu k přírodě a k tradicím našich předků

zveřejněno: 14.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1176×

Zástupci města Blanska jsou tradičně zváni slovenskými partnery na Komárenské dny, které letos proběhly v jednom z našich partnerských měst ve dnech 26.04-03.05.2015. Jedná se o nejdůležitější kulturní událost v regionu, která rozproudí víc jak na týden, vždy na přelomu dubna a května, život obyvatel v jinak docela poklidném městě.

Příprava regenerace sídliště Zborovce zahajuje průzkumem mezi občany

zveřejněno: 07.05.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1592×

Město Blansko zahajuje přípravu projektu regenerace panelového sídliště Zborovce. Jedná se o úpravu venkovních ploch a prostranství obdobně jako byly postupně realizovány sídliště Písečná a Sever.

V anketě na webu města si lidé vybrali variantu s bazénkem uprostřed prostranství

zveřejněno: 07.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1574×

Od poloviny března do konce měsíce dubna mohli lidé na webových stránkách města dát hlas jedné z variant úprav náměstí Republiky po zbourání hotelu Dukla. Dnes je už rozhodnuto. Zvítězila varianta č. 2 s bazénkem uprostřed budoucí travnaté plochy.

Výzkumné energetické centrum předloží koncepci snížení ceny tepla z CZT ve městě Blansku

zveřejněno: 06.05.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1144×

Město Blansko požádalo VŠB TUO v Ostravě o technicko-ekonomickou studii zaměřenou jednak na analýzu stávajícího stavu provozu CZT a dodávky tepla odběratelům, na zhodnocení technického stavu stávajících zdrojů a rozvodů tepla a rovněž na zhodnocení výše příjmů a nákladů z prodeje a na výrobu tepla.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku se připojuje k Týdnu pro rodinu

zveřejněno: 05.05.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1119×

Týden pro rodinu každoročně vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje. Letos proběhne již osmý ročník, a to ve dnech 11.–17. května 2015.

Vzpomínkový akt ke Dni vítězství

zveřejněno: 04.05.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 997×

V pátek 8. května 2015 se při příležitosti 70. výročí Dne vítězství uskuteční v 10.00 hodin tradiční vzpomínkový akt u památníku rudoarmějce. Program vzpomínkového aktu začne v 9:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. K vlastnímu položení věnců k památníku padlých spoluobčanů dojde v 10:00 hodin, a to za účasti zástupců města (projev starosty města), zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupců Vojenského sdružení rehabilitovaných.

Statistika kácení dřevin mimo les

zveřejněno: 30.04.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1143×

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich kácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady pravidelně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Edukační skupiny pro příbuzné lidí s duševním onemocněním

zveřejněno: 29.04.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1392×

V rámci projektu Práh – změna přístupu k lidem se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji byly realizovány edukační skupiny pro příbuzné lidí s duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy), edukační skupiny přímo lidi s duševním onemocněním a také školení pro sociální pracovníky úřadů.

Svoz komunálního odpadu ve svátky 01.05. a 08.05.2015

zveřejněno: 27.04.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1008×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz komunálního odpadu i ve svátky, a to v pátek 01.05. a v pátek 08.05.2015. To znamená, že proběhne svoz ve svátky a je zapotřebí umožnit svoz z kontejnerových stání.

Poděkování starosty města

zveřejněno: 26.04.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1598×

Redakce zpravodaje uveřejňuje děkovný dopis starosty Ivo Poláka adresovaný Mgr. Nečasové, jež k 1. dubnu 2015 rezignovala na svou funkci ředitelky Muzea Blansko z důvodu dosažení důchodového věku. Tuto instituci vedla dvaadvacet let, nyní se hodlá věnovat psaní článků, popřípadě knih a také pořádání přednášek.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 22.04.2015, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1995×

V úterý 21.4.2015 se konalo mimořádné Zastupitelstvo města Blanska, kde byl především projednáván bod týkající se lokality „Skleníky“ na ulici Poříčí.

Město opraví poškozené komunikace

zveřejněno: 18.04.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1251×

Město Blansko každoročně se závěrem zimního období zajišťuje na svém území opravy výtluků a poškozených míst pozemních komunikací. Na základě výsledku výběrového řízení bude práce provádět firma DEAS, spol. s r. o. Boskovice.

Hotel Dukla před zbouráním obsadí policie

zveřejněno: 17.04.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2307×

Ještě než půjde hotel k zemi, využije jeho prostory Policie ČR k výcviku svých složek. Samotný výcvik již začal. Stanoveny jsou termíny v období od 16. dubna do konce června.

Poplatek za psa v roce 2015

zveřejněno: 17.04.2015, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 2244×

Oznamujeme občanům, že jsou distribuovány složenky na platbu poplatku za držení psa. Splatnost poplatku je k 30.04.2015. Poplatek je možno uhradit složenkou na poště, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky v přízemí budovy.

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města

zveřejněno: 14.04.2015, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1150×

4. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 21.04.2015 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Zákaz hazardu se obrací proti městům, která ho zavedla

zveřejněno: 10.04.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2790×

V této situaci je i město Blansko, které vyhláškou zakázalo úplně hazard na území města už v roce 2011. Provozovatelé heren se ale snaží využít všechny skuliny v platných zákonech. Úplné zrušení automatů se snaží maximálně oddálit. O současné situaci s hazardem v Blansku hovoříme s místostarostou Jiřím Crhou.

Od dubna bude opět svážen kompostovatelný odpad

zveřejněno: 07.04.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2321×

Město Blansko dohodlo se společností Kaiser servis spol. s r.o., že opět proběhne osvědčený pytlový svoz odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů, a to od dubna do listopadu letošního roku. Občané Blanska by tento druh odpadu neměli odkládat do odpadových nádob na směsný komunál a na nelegální skládky.

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

zveřejněno: 03.04.2015, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1944×

Městský úřad Blansko, oddělení dopravně správních agend v současné době eviduje v registračním místě Blansko na 2660 vozidel, které mají statut „v převodu“.

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku základních škol v působnosti MěÚ Blansko

zveřejněno: 02.04.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1530×

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 36 odst. 4 proběhly na celém území ČR zápisy děti do 1. ročníků základního vzdělávání v období od 15. ledna do 15. února 2015. Stejně tomu bylo i u 23 základních škol v působnosti MěÚ Blansko. Celkem se zápisu zúčastnilo 750 dětí, z nichž 662 dětí bylo u zápisu poprvé.

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2015

zveřejněno: 02.04.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1402×

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 10.04. do 18.04.2015. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny.

Parkoviště nad nemocnicí

zveřejněno: 01.04.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1643×

Dlouho očekávané parkoviště nad nemocnicí s cca 140 parkovacími místy, které chce město realizovat již v příštím roce,  prošlo zjišťovacím řízením  ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2015

zveřejněno: 01.04.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 2678×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsícidubnu dle níže uvedeného rozpisu a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.V letošním roce budou VOK přistaveny 2× (duben, září).

Zítra započnou práce na kompletní rekonstrukci hlavního průtahu městem

zveřejněno: 31.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 3392×

Od 1. dubna čekají řidiče projíždějící městem a jeho občany velké změny: objízdné trasy přes centrum města, uzavírky a výkopy. Řidiči kamionů se do města vůbec nedostanou, budou odkláněni na Černou Horu. Taková bude realita ve městě do října tohoto roku. Vedení města však slibuje podstatné zlepšení, o které Blansko usilovalo řadu let.

Vedení města přijalo a ocenilo nejlepší učitele

zveřejněno: 31.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2546×

Ředitelé blanenských základních škol navrhují ze svých řad nejlepší pedagogické pracovníky, kteří jsou tradičně přijímáni starostou města na konci měsíce března, kdy si připomínáme Den učitelů. I letos tomu nebylo jinak. Osm vybraných učitelek a vychovatelek uvítal starosta Ivo Polák společně s místostarostou Jiřím Crhou.

V Lažánkách bude do konce května řízena doprava semafory

zveřejněno: 30.03.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1692×

Od 30. března dojde k částečné uzavírce krajské silnice při provádění rekonstrukce silnice II/379 v průtahu města Blansko – místní části Lažánky, kterou provádí fa OHL ŽS, a. s.

Svoz komunálního odpadu ve svátek 06.04.2015

zveřejněno: 30.03.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1212×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o velikonočním pondělí, a to 06.04.2015. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.

Práce v souvislosti s rekonstrukcí průtahu městem výrazně zasáhnou do života nejen řidičům, ale i blanenským občanům

zveřejněno: 27.03.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1831×

Od dubna do října 2015 budou probíhat práce na komunikacích a inženýrských sítích na ulicích Svitavská, Vodní, Poříčí, a to od mostu u ředitelství ČKD Blansko po křižovatku u OMV poblíž Kauflandu. Aktuální informace k termínům, objížďkám a uzavírkám jsou průběžně zveřejňovány na www.blansko.cz.

Dětské dopravní hřiště patří městu Blansku

zveřejněno: 27.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2883×

Od 25. března přešlo dětské dopravní hřiště na sídlišti Sever do majetku města Blanska. Slavnostní předání se uskutečnilo na hřišti za účasti ředitele Centra služeb pro silniční dopravu pana Dalibora Sadovského a vedoucích představitelů města Blanska.

Chovatelská přehlídka je do neděle k vidění v Černé Hoře

zveřejněno: 27.03.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 944×

Přijměte pozvání na Chovatelskou přehlídku okresu Blansko za myslivecký rok 2014/2015, která právě probíhá v kulturním sále městyse Černá Hora. Pro veřejnost je otevřena dnes a zítra od 09:00 do 18:00 hodin, v neděli 29. března 2015 pak od 08:00 do 11:30 hod.

Zhodnocení dalšího průběhu realizace grantového projektu

zveřejněno: 27.03.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1309×

Zhodnocení projektu „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“ za březen 2015.

Připravuje se částečná uzavírka krajské silnice II/373 v průtahu městysem Křtiny

zveřejněno: 23.03.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 2425×

Z důvodu provedení opravy vodovodu v silničním pozemku silnice II/373, v průtahu městysem Křtiny, dojde k jejímu částečnému uzavření. Opravy zajišťuje společnost Dopravní stavby Brno, s. r. o., IČ: 45474281, Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 28.

Město Blansko se aktivně zapojuje do projektu ZmapujTo.cz

zveřejněno: 19.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1444×

Od března 2015 se Město Blansko aktivně zapojilo do celorepublikového projektu ZmapujTo.cz. Jde o internetový projekt, jehož původním cílem bylo bojovat proti nelegálním skládkám odpadu v České republice a přispět tak k řešení této problematiky. O nové aplikaci si povídáme se starostou města Ivo Polákem.

Výzva k podání žádostí o dotace na obnovu kulturních památek z dotačního programu Ministerstva kultury ČR

zveřejněno: 19.03.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1370×

Ministerstvo kultury připravilo pro rok 2015 dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Došlo k personálním změnám na sociálním odboru

zveřejněno: 18.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1338×

Město Blansko informuje občany, že počínaje měsícem březnem došlo k personálním změnám na odboru sociálních věcí.

Město Blansko hledá správce dětských hřišť na Písečné

zveřejněno: 16.03.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1570×

Náplň práce – zamykání a odemykání hřišť, úklid a hlášení závad. Zájemci se mohou hlásit na: Město Blansko, odbor KOM, Milan Vítek, tel. 516 775 196, e-mail: vitek@blansko.cz.

Vyberte jednu z variant pro úpravu náměstí Republiky

zveřejněno: 13.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2687×

Město Blansko nechalo zpracovat studii na úpravu prostoru po hotelu Dukla ve dvou variantách. Od teď až do konce dubna můžete hlasovat pro jednu z nich. Ta podoba náměstí, která obdrží větší počet hlasů, bude v příštím roce realizována. Hlasovat můžete na stránkách www.blansko.cz/anketa/namesti do 30. dubna 2015 včetně.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 13.03.2015, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1173×

Starosta města Blanska Ivo Polák komentuje vybraná usnesení z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Poradenská a informační služba České obchodní inspekce v Blansku rozšiřuje svoje služby

zveřejněno: 13.03.2015, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1451×

Od 01.03.2015 rozšiřuje Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, pro spotřebitele poradenskou a informační službu v Blansku.

Úpravy zeleně v okolí hřbitova

zveřejněno: 12.03.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1077×

Okamžitě po započetí akce s názvem Vegetační úpravy hřbitova v Blansku se začaly množit dotazy na kácení stromů. Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy.

Osamělí rodiče s nezaopatřenými dětmi mohou požádat o sociální bydlení

zveřejněno: 12.03.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1709×

V roce 2001 byla dokončena rekonstrukce „internátu Metra“ a město Blansko tak získalo 48 malometrážních bytových jednotek. Dvě bytové jednotky o velikosti 1 + 1 na ulici Antonína Dvořáka 4a, Blansko byly vyčleněny pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi.

Vzhledem k příznivému počasí bylo v prvním březnovém týdnu zahájeno plošné čištění dešťových vpustí

zveřejněno: 11.03.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1152×

Po celý měsíc bude probíhat v sídlišti Sever. V dubnu se pak předpokládá provedení další etapy čištění, která by se měla soustředit na centrum města a ulice v okolí blanenské nemocnice.

Jak zvládat život s člověkem s psychotickým onemocněním?

zveřejněno: 10.03.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1622×

Přednášky pro blízké osoby lidí s duševním onemocněním. Edukační setkání pro rodiče, sourozence, partnery, přátele, kolegy lidí s psychotickým onemocněním (schizofrenní onemocnění, afektivní psychóza).

Hotel Dukla má nahradit upravený park na jeho základech – vedení představilo dvě varianty

zveřejněno: 06.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 8654×

V souvislosti s odstraněním hotelu Dukla se nabízí otázka, jakou podobu získá nám. Republiky. V současné době existují již konkrétní návrhy na využití takto nově vzniklého prostoru. Řešení náměstí jako celku je dané a vychází z územního a regulačního plánu města. Nabízené varianty se liší pouze umístěním prvků a jejich typem. Lidé si budou moci zvolit jednu z nich.

Upravené termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v březnu–prosinci 2015

zveřejněno: 05.03.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1830×

Nové termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města.

Zrušení pravidelné zkoušky sirén ve středu 4. března 2015

zveřejněno: 03.03.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1417×

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 4. března 2015 zrušena. Důvodem je případné spuštění sirén ve čtvrtek 5. března 2015, jako „Piety“ za oběti střelby v Uherském Brodě. O tomto kroku ale rozhodne vláda až na zítřejším zasedání.

Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva – 10. března 2015

zveřejněno: 03.03.2015, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 902×

3. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 10.03.2015 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání je přístupné veřejnosti.   Přinášíme návrh programu.

Do funkce ředitelky muzea byla jmenována opět žena

zveřejněno: 03.03.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2612×

Rada města Blanska na svém zasedání ze dne 17. února 2015 jmenovala s účinností od 01.04.2015 do funkce ředitelky Muzea Blansko Mgr. Bc. Pavlínu Komínkovou. Blanenské muzeum tedy povede po Mgr. Evě Nečasové opět žena. Jednou z priorit nové ředitelky je především práce na marketingu a lepší propagaci.

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015

zveřejněno: 03.03.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1548×

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2015.

Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/16

zveřejněno: 02.03.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1421×

Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 na úterý 5. května 2015 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

Oprava věžních hodin na radnici na nám. Svobody 3

zveřejněno: 27.02.2015, odbor hospodářské správy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1349×

Upozorňujeme občany, že z důvodu poruchy není na věžních hodinách přesný čas a navíc dochází k rozdílnému odbíjení hodin oproti skutečnosti. Tuto závadu musí odstranit odborná firma, předpokládaný termín nápravy je 02.–03.03.2015.

Budovy je třeba řádně označovat čísly

zveřejněno: 27.02.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1756×

Podle Vyhlášky č. 3 ze dne 19.06.2001 (dále jen vyhláška) je každý vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly a udržovat je v řádném stavu. Ve městě Blansku tomu tak v mnoha případech není.

II/374 Blansko – rekonstrukce průtahu

zveřejněno: 26.02.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 24714×

Informace o pracích na komunikacích a inženýrských sítích na ulicích Svitavská, Vodní a Poříčí, a to od mostu u ředitelství ČKD Blansko až po křižovatku u OMV u Kauflandu.

Vodní díla v rámci „čisté vody“ v roce 2014

zveřejněno: 26.02.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1126×

Úsek vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko působí, kromě jiných činností, i jako speciální stavební úřad (vodoprávní úřad). Přísluší mu povolování a kolaudace staveb, které se dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) označují jako vodní díla.

Proběhne první etapa ohniskové deratizace

zveřejněno: 25.02.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1092×

Ve dvou etapách bude provedena ohnisková deratizace ve městě Blansku. Akci zajistí pracovníci firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice s tím, že bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření. Jarní etapa bude probíhat v období březen–červen 2015. Kontrola a doplnění nástrah bude provedena po 10-14 dnech od základního položení, v problematických místech 3–4krát až do umlčení ohnisek.

Evidence zemědělského podnikatele zaznamenala změny

zveřejněno: 22.02.2015, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1337×

Díky novele zákona o zemědělství, účinné od 1. ledna 2015, došlo v Evidenci zemědělského podnikatele k některým změnám.

Do června bude uzavřena krajská silnice v Ostrově u Macochy v souvislosti s její kompletní rekonstrukcí

zveřejněno: 20.02.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1402×

V souvislosti s prováděním opravy krajské silnice III/373 63 v městysu Ostrov u Macochy – průtah, ve směru do centra obce, se připravuje její uzavírka. Opravy bude provádět společnost Porr a. s., odštěpný závod – Morava.

Jednání zastupitelstva v živém vysílání vedení města prozatím neplánuje

zveřejněno: 19.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 802×

Boskovická radnice hodlá spustit na internetu živý přenos jednání zastupitelstva. Pokud návrh místní zastupitelstvo podpoří, první on-line vysílání uvidí Boskovičtí v červnu. V Blansku podobnou službu prozatím neplánují. Občané města i mimoblanenští mají možnost zhlédnout všechna jednání dodatečně na audiozáznamech, které jsou k dispozici na blanenské radnici.

Komunitní plánování: Lidé mohou sami ovlivnit nabídku sociálních služeb

zveřejněno: 19.02.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1177×

Stáří, vlastní nemoc nebo péče o zdravotně postiženého člena rodiny, drogová závislost, ztráta zázemí. To všechno jsou situace, které člověk vlastními silami často není schopen zvládnout. Proto existuje systém sociálních služeb, který lidem v nouzi pomáhá nepříznivý stav věcí řešit.

Vedení města informuje o svozu a zpracování bioodpadu v Blansku

zveřejněno: 14.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1214×

V Blansku funguje od roku 2011 kompostárna, částečně postavená díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Městu Blansku se podařilo splnit stanovené podmínky její udržitelnosti ve sledovaném pětiletém období. Subjektů, které využívají služeb tohoto zařízení, nadále přibývá.

Výhledově počet žáků v blanenských školách poroste

zveřejněno: 13.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1134×

Ve dnech 3.-4. února 2015 proběhl v Blansku zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16. Celkem do čtyř blanenských základních škol se zapsalo 259 dětí, z nichž asi dvacet žádá o odklad. Předpokládá se, že k 1.9.2015 nastoupí do školy asi 237 nových žáků, a to do dvanácti samostatných tříd.

Novela živnostenského zákona odstranila některé veřejně přístupné údaje živnostenského rejstříku

zveřejněno: 12.02.2015, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1095×

Novela živnostenského zákona, účinná od 01. ledna 2015, změnila množství dat živnostenského rejstříku, která jsou veřejně přístupná. Cílem změny, tedy zneveřejnění některých dosud veřejně přístupných údajů vedených v živnostenském rejstříku, je zajistit větší ochranu soukromí osob a jejich osobních údajů zapisovaných do tohoto rejstříku.

Výběrové řízení na funkci referent správního řízení

zveřejněno: 11.02.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 2785×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent správního řízení v oddělení stavebního řádu odboru stavební úřad MěÚ Blansko.

Blanenští strážníci se vyškolí v Brně

zveřejněno: 11.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 955×

Smlouvu o zajištění školení strážníků mezi městem Blanskem Brnem schválila rada. Právě brněnské školicí centrum zajistí strážníkům získání odborné způsobilosti.

Třetí úplná aktualizace Územně analytických podkladů je u konce

zveřejněno: 08.02.2015, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 875×

V prosinci loňského roku byla dokončena tzv. třetí úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen ÚAP). Jedná se o ÚAP, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území.

Likvidaci odpadních vod pomocí domovních čistíren volí stále poměrně značný počet stavebníků

zveřejněno: 07.02.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 883×

Z loňského přehledu výkonu státní správy Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko, který působí jako vodoprávní úřad pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen „ORP Blansko“), je zřejmé, že likvidaci odpadních vod pomocí domovních čistíren (dále jen „DČOV“) volí stále poměrně značný počet stavebníků.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů

zveřejněno: 06.02.2015, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1509×

Město Blansko se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. připravilo pro občany Blanska osmnáct lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Dále bude letos pokračovat pytlový sběr, který má v Blansku již svou nepřehlédnutelnou tradici.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku se připojuje k národnímu týdnu manželství

zveřejněno: 05.02.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 918×

Národní týden manželství je celorepubliková akce zaměřená na podporu manželství. Devátý ročník NTM proběhne ve dnech od 09.-16. února 2015. Týden manželství se věnuje tématu šťastného a spokojeného vztahu po celý život, tomu, co se dá pro šťastný vztah udělat.

Tolik očekávaná rekonstrukce průtahu městem má zelenou

zveřejněno: 04.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1299×

Rada Jihomoravského kraje schválila na svém zasedání dne 29.1.2015 seznam investičních akcí, které se budou v tomto roce realizovat. Mezi nimi nechyběla ani dlouho připravovaná dopravní stavba, která se týká bezprostředně našeho města. Jde o důležitou rekonstrukci průtahu Blanskem, konkrétně ulic Poříčí a Svitavské.

Hejtman Michal Hašek jednal v Blansku o krajských investicích i převodu muzea

zveřejněno: 04.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1259×

V úterý 3. února zavítal do Blanska hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Na programu měl jednání s vedením města Blanska, se starosty za ČSSD z blanenského regionu, návštěvu SŠ TEGA a firmy OMOS.

Výzva občanům k výročí partnerství se Scandianem

zveřejněno: 03.02.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1001×

Město Blansko připravuje v letošním roce výstavu k 50. výročí partnerství s italským městem Scandiano. Výstava proběhne v měsíci březnu ve Scandianu a v září pak v Městské knihovně Blansko v rámci oslav vzájemného partnerství.

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží

zveřejněno: 03.02.2015, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 983×

Rada města Blansko na své 6. schůzi dne 27.01.2015 přijala usnesení, kterým rozhodla, že nájemné v uzavřených nájemních smlouvách s Městem Blansko na nájem pozemků, sloužících k podnikání, nebude pro rok 2015 zvyšováno o oficiální míru inflace, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 2014, a to z důvodu její nízké hodnoty. Míra inflace za rok 2014 činí 0,4 %.

Přechodné uzavření informační kanceláře Blanka

zveřejněno: 02.02.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 917×

Vzhledem k technickým úpravám interiéru v Blanenské informační kanceláři Blanka, které se bohužel neslučují s běžným provozem kanceláře pro veřejnost, oznamujeme, že informační kancelář bude v termínu 2.–3. února 2015 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Blanenský web soutěží ve Zlatém erbu

zveřejněno: 02.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 980×

Do soutěže internetových stránek měst a obcí Zlatý erb byl letos přihlášen i web města Blanska. Blansko soutěží v kategoriích nejlepší stránky města a nejlepší elektronická služba. V kategorii turistických prezentací je také přihlášen web www.blanensko.cz.

Rada města Blansko vydala programové prohlášení na další čtyřleté období

zveřejněno: 02.02.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 977×

Programové prohlášení Rady města Blansko na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Strategický plán rozvoje města a zahrnuje podstatné body programů politických stran tvořících vládnoucí koalici. Navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozích volebních období a jejím hlavním záměrem je vytvořit vhodnou koncepci rodinné politiky.

Interaktivní kurz trénování paměti a rozvoje myšlení pro seniory a jejich vnoučata se setkal s ohlasem

zveřejněno: 01.02.2015, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1178×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy obdržela v roce 2014 finanční dotaci v rámci dotačního řízení Jihomoravského kraje zaměřeného na podporu prorodinné politiky v obcích. Díky této dotaci byl mj. pořádán interaktivní kurz pro seniory a jejich vnoučat v rámci projektu Babi, dědo, pojďme si spolu hrát a paměť trénovat.

Ulice Údolní má být jednosměrná

zveřejněno: 27.01.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1104×

V současné době je veřejnou vyhláškou zveřejněný návrh na místní úpravu provozu na ulici Údolní, a to na její zjednosměrnění.

Zastupitelé chtějí další rozvoj průmyslové zóny

zveřejněno: 22.01.2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1206×

Prosincové Zastupitelstvo města Blanska se mj. zabývalo situací v průmyslové zóně Blansko-Vojánky. Jednání se týkalo zatím nevyužívaných pozemků.

Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2014

zveřejněno: 20.01.2015, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1167×

V anketě hodnotící činnost městského úřadu se letos sešlo celkem 136 dotazníků. 73 jich bylo vyplněno a odesláno prostřednictvím internetových stránek, zbývajících 63 pak občané buď vystřihli ze Zpravodaje, nebo si je vyzvedli na přepážkách odborů a odevzdali je v některém ze sběrných míst

Informace pro poskytovatele péče o děti předškolního věku

zveřejněno: 16.01.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1033×

V úterý 27.01.2015 se na staré radnici MČ Praha 4, Táborská 500 bude konat seminář určený především pro zástupce stávajících poskytovatelů péče o předškolní děti, zejména pak jeslí, které v současné době plánují či zvažují transformaci na dětské skupiny dle nově schváleného zákona.

Havárie vodovodního potrubí na Písečné

zveřejněno: 15.01.2015, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1120×

Dne 15. ledna 2015 pracovníci Vodárenské akciové společnosti, a.s. odstraňují havárii na vodovodním řadu v ulici Pod Javory, kde došlo k poškození potrubí. Pro občany je zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Oprava by měla být dokončena do 14:00 hodin téhož dne.

Střípky ze zastupitelstva

zveřejněno: 14.01.2015, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 946×

Krátké shrnutí přijatých usnesení na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Závěr roku 2014 v Městském klubu důchodců

zveřejněno: 11.01.2015, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1232×

Již tradičně bylo v závěru roku v prostorách Městského klubu důchodců (MKD) rušno. Po Mikulášské veselici, která se uskutečnila v pátek 05. prosince, následovalo v pátek 19. prosince Předvánoční setkání členů, a to za účasti pana starosty Mgr. Ivo Poláka a místostarosty Ing. Bc. Jiřího Crhy.VŠECHNY ZPRÁVY


ZPRÁVY Z MĚÚ
informace o činnosti úřadu, upozornění občanům, důležité zprávy ...

KULTURA
pozvánky na kulturní akce, reportáže, fotografie

SPORT
sportovní pozvánky, reportáže, výsledky utkání, fotografie

CESTOVNÍ RUCH
památky, zajímavosti, turistika, informační centrum

HISTORIE
historie města a okolí, články, staré pohlednice a fotky

OKOLNÍ OBCE
co se děje nedaleko aneb pozvánky (nejen) na akce do okolních obcí

OSTATNÍ
vše, co nejde zařadit jinam

TISKOVÉ ZPRÁVY
tiskové zprávy