Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Došlo ke změně kompetencí speciálního stavebního úřadu

28. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1983×

Dne 31. prosince 2015 vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.), která nově upravuje v § 40 pravomoc obcí z hlediska jejich postavení jako speciální stavební úřady.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Před účinností novely byla funkce speciálního stavebního úřadu pro obce na území OPR Blansko vykonávána MěÚ Blansko, Odborem stavební úřad. Novelou došlo k úpravě z hlediska postavení obcí na úseku místních komunikací.

Od 31. prosince 2015 je již každá obec ve věci místních komunikací svým vlastním speciálním stavebním úřadem, v její pravomoci je vydávat stavební povolení případně ohlášení a následnou kolaudaci na místní komunikace v jejím správním obvodu.

Zda je, či není řešená komunikace zařazena do kategorie místních komunikací, je v rovněž kompetenci samotné obce. Na jejím rozhodnutí (zda se jedná, či nejedná o místní komunikaci), bude záviset příslušnost speciálního stavebního úřadu.

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík