Došlo ke změně živnostenského zákona v oblasti ochrany veřejného zdraví

3. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 945×

Dnem 1. prosince 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Změna se dotýká vázaných živností souvisejících s úpravou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (tj. výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a pořádání kurzů k získání znalostí pro výkon těchto činností).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Změna živnostenského zákona reaguje na novou terminologii v přímo použitelných předpisech Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, která byla promítnuta v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví i do výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, a úprava v živnostenském zákoně se tak dává do souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pro stávající podnikatele v těchto živnostech nevznikají žádné povinnosti. Změny provede živnostenský úřad.

odbor Obecní živnostenský úřad

 

Brzy v Blansku


28.07. 09:00 h, zámecký park
Gulášobraní – 5. ročník