Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Jiří Kučera představuje odbor kancelář tajemníka

22. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1472×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru, který již podle svého názvu zajišťuje především servis tajemníkovi úřadu, popsal jeho vedoucí Jiří Kučera.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane magistře, kdy odbor vznikl a jaká je jeho struktura?

Odbor kancelář tajemníka vznikl v roce 2003 v rámci reformy veřejné správy. Kromě servisu tajemníkovi zahrnuje další specifické útvary úřadu. Spadá sem oblast právní, personální, oblast cestovního ruchu a poslední je oblast krizového řízení. Právní oddělení poskytuje právní služby vedení města, spadá sem také přestupková komise. Personální oddělení řeší mzdovou agendu zaměstnanců, částečně i oblast vzdělávání úředníků. Oddělení cestovního ruchu pak zajišťuje provoz Blanenské informační kanceláře, propagaci města i regionu, stejně tak zahraniční styky města. Agenda krizového řízení je nejméně viditelná, zejména v době, kdy se nic zásadního neděje. Neřeší však pouze město jako takové, ale celý územní obvod ORP Blansko, spolupracuje s vojenskými složkami, se složkami integrovaného záchranného systému, šíří osvětu mezi obyvatelstvem a podobně.

Z přehledu, který jste vyjmenoval, je zřejmé, že záběr Vašeho odboru je poměrně široký. Kde najdeme jeho jednotlivá pracoviště?

Náš odbor jako jediný najdete hned ve třech různých objektech. Oddělení právní a personální sídlí v budově úřadu na náměstí Svobody. Oddělení cestovního ruchu funguje v informační kanceláři na Rožmitálově ulici a konečně úsek krizového řízení včetně mé kanceláře lidé najdou v budově úřadu na náměstí Republiky.

S personální či mzdovou agendou se Blanenští prakticky nesetkají. Jinak je tomu ale s právním oddělením...

Ano, je tomu tak. S přestupkovou komisí se lidé mohou setkat pokud nějaký přestupek oznámí, pokud jsou jeho svědky nebo v případě, že jsou sami jeho účastníky. Nutno podotknout, že přestupková komise neřeší přestupky, které jsou v blokovém řízení (Pozn. red.: ty jsou v kompetenci Městské policie Blansko). Přestupková komise řeší rok od roku stále více přestupků proti občanskému soužití. V loňském roce bylo například komisi doručeno k projednání 621 oznámení. Na pokutách bylo uloženo 341.700 Kč, což je o 86.900 Kč více než v roce 2014.

To jsou docela alarmující čísla. Komise musí být poměrně vytížena...

Přestupkové řízení často trvá týdny, nebo dokonce měsíce. Lidé si k jednání berou často i svého advokáta. V podstatě jde o takový malý soudní proces. Kéž by projednávaných případů ubývalo.

Nejvíce se asi lidé setkávají s prací oddělení cestovního ruchu. Jeho srdcem a současně hnacím motorem je bezesporu Blanenská informační kancelář Blanka...

Do íčka si lidé chodí pro propagační materiály, koupit si propagační předměty, vstupenky na různé kulturní akce, kopírovat nebo si sem zajdou na internet. Kromě samotného chodu kanceláře jsou jeho pracovnice zodpovědné také za propagaci a zahraniční styky města. Největší akce spjaté s Blanskem, jako je například Vítání sv. Martina nebo Zahájení turistické sezony, se tedy rodí právě zde. Íčko také spravuje webové stránky regionu www.blanensko.cz. V loňském roce prošlo kanceláří necelých 30 tisíc návštěvníků, z nichž 600 byli zahraniční návštěvníci města. Nejčastěji šlo o turisty německé národnosti.

Zahájení turistické sezony 2015
Oddělení cestovního ruchu se výraznou měrou podílí na zajištění řady tradičních akcí, jako je například Zahájení turistické sezony. V roce 2015 byl zaznamenán rekord v počtu lidí na jednom místě, kteří „absolvovali hřebenovou túru“. Foto: S. Mrázek

Naopak nejméně se obyvatel města dotýká oblast krizového řízení, tedy pokud se ve městě neřeší nějaká konkrétní krizová událost...

S úsekem krizového řízení se nepotkávají obyvatelé města jako jednotlivci. My však připravujeme správní území města a ORP na krizové stavy, jezdíme na metodickou pomoc do menších obcí, řešíme, v čem jim můžeme být nápomocni, jak bychom mohli spolupracovat v případě povodní a podobně. Dvakrát do roka se v Blansku schází Bezpečnostní rada, která vyhodnotí aktuální stav, řeší například problematiku nárůstu nehodovosti v určitém úseku dopravy, dopady ekologických havárií a podobně. Přijímá opatření k tomu, aby se dalo těmto věcem předcházet. Informace o tom, jak se zachovat v případě určité krizové situace, jsou také k dispozici na blanenském webu.

Do jaké míry lze považovat Blansko za krizové území?

I když rozhodně nepatříme ke krizovým územím ve státě, nikdy není dobré cokoliv podceňovat. Nejsme ve vzduchoprázdnu, jsme součástí České republiky a potažmo Evropy, která v současné době řeší především otázku migrace. Máme výhodu, že Blanensko není až tak strategickým cílem, nemá dálnice, letiště, vojenské objekty nebo třeba jadernou elektrárnu. Svitava má prohloubené koryto na 50letou vodu, i když může přijít přívalová letní povodeň a i z malého potůčku může být divoká řeka.

Povodeň V Blansku 2006
Úkolem úseku krizového řízení je příprava na krizové situace a spolupráce s IZS při jejich řešení, jako tomu bylo při povodních v Blansku v březnu roku 2006. Foto: S. Mrázek

Loňský rok proběhl v duchu oslav 110. výročí povýšení Blanska na město a 50. výročí uzavření partnerské smlouvy s italským Scandianem. Co nás čeká letos?

Letos slavíme 880 let od první zmínky o městě. Vyvrcholením těchto oslav by mělo být tradiční Vítání sv. Martina za účasti zástupců všech čtyř partnerských měst. Aktuálně se účastníme veletrhů cestovního ruchu, nepodceňujeme ani přípravu na první dubnovou neděli, kdy tradičně zahajujeme turistickou sezonu.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi