O domovní čistírny odpadních vod roste zájem

31. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 930×

Z ročních přehledů Odboru životního prostředí MěÚ Blansko, který je vodoprávním úřadem pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko), vyplývá, že se o stavby domovních čistíren odpadních vod zajímá stále více stavebníků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V loňském roce vodoprávní úřad v rámci správního obvodu ORP Blansko vydal kolaudační souhlas na 45 domovních čistíren odpadních vod, stavební povolení na jednu domovní čistírnu odpadních vod a záměr realizovat 42 domovních čistíren odpadních vod pak byl stavebníky ohlášen.

Největší zájem o zřízení domácí čistírny odpadních vod projevili investoři v obcích Bukovina, Bukovinka a Lipovec.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


28.07. 09:00 h, zámecký park
Gulášobraní – 5. ročník