BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Povinnosti pořadatelů plesů

20. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2066×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko (dále jen odbor ŠKOL) upozorňuje všechny pořadatele plesů na území města na povinnost ohlásit MěÚ Blansko pořádání takovéto akce vyplývající z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kroky, jak postupovat:

  1. Ohlásit pořádání plesu, a to ve lhůtě min. 10 dnů před konáním akce na odbor ŠKOL prostřednictvím předepsaného formuláře Ohlášení kulturní akce.

  2. Požádat radu města o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko v případě, že ples konaný ve vnitřních prostorách budovy bude ukončen až po 02:00 hod ranní, a to nejméně 21 dní před konáním plesu prostřednictvím předepsaného formuláře Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku adresovaného na odbor ŠKOL.

  3. Požádat o povolení tomboly v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Tombolu s herní jistinou do 50 tis. Kč povoluje na základě žádosti podané na předepsaném formuláři Žádost o povolení tomboly městský úřad, odbor ŠKOL, nad tuto hranici Ministerstvo financí. Slosování tomboly s herní jistinou do 50 tis. Kč musí být provedeno za účasti státního dozoru, při slosování tomboly s herní jistinou do 20 tis. Kč není účast státního dozoru nutná. Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry dle zák. č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu rozhodnutí ministra financí o prominutí části poplatku, činí 500 Kč.

  4. Koná-li se ples v termínu od 01.01. do 31.03. kalendářního roku, je pořadatel osvobozen od úhrady poplatku ze vstupného. Vstupné na plesy mimo tento termín podléhá odvodu poplatku, a to prostřednictvím ohlášení poplatku ze vstupného doručeného na předepsaném formuláři Ohlášení poplatku ze vstupného na odbor ŠKOL do 10 dnů po konání plesu.

  5. Provést vyúčtování tomboly – předepsaný formulář Vyúčtování tomboly je nutno doručit na odbor ŠKOL do 60 dnů po ukončení plesu.

  6. Provozování tomboly dle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů je dále předmětem odvodu z loterií a jiných podobných her. Správu odvodů vykonávají finanční úřady.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru ŠKOL

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918