Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Kdo zajistí správnou kontrolu technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva

24. února 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2213×

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Provozovatelem zdroje se rozumí právnická, nebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá, nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje.

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje nejpozději do 31. prosince 2016.

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí odborně způsobilá osoba na základě živnostenského oprávnění pro řemeslné živnosti „Vodoinstalatérství, topenářství“, „Kamnářství“, „Kominictví“, případně i na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 65 „Testování, měření, analýzy a kontroly“, a za předpokladu, že bude mít podnikatel k vlastnímu výkonu činnosti vydané oprávnění od výrobce kotle k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Vzhledem k tomu, že mezi poskytovateli těchto služeb se mohou vyskytovat i osoby bez živnostenského oprávnění a bez odborné způsobilosti, je vhodné si předem tuto skutečnosti ověřit náhledem do veřejně přístupných rejstříků. Živnostenský rejstřík je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu ČR na adrese www.rzp.cz.

Seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů, najdete na stránkách Hospodářské komory www.komora.cz, případně na stránkách jednotlivých výrobců kotlů.

V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl, nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

odbor Obecní živnostenský úřad