Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Miroslav Peterka představuje odbor hospodářské správy

19. února 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1248×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru hospodářské správy popsal jeho vedoucí Miroslav Peterka.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Primárním úkolem Vašeho odboru je zajistit servis oběma budovám městského úřadu. Tím ale náplň odboru hospodářské správy zdaleka nekončí. Co ještě odbor zajišťuje?

Skrze odbor hospodářské správy prochází veškerá pošta na úřad. Zajišťujeme spisovou službu a centrální archiv města, jsme kontaktním místem veřejné správy Czech POINT a na požádání z něj vydáváme ověřené výstupy. Zveřejňujeme také písemnosti na úřední desce městského úřadu, a to i v její elektronické podobě.

Odbor hospodářské správy je ale i hlavním organizátorem v případě voleb a referend...

Přesně tak. V takovém případě odbor vydává voličské průkazy a přijímá oznámení o konání shromáždění. Samotná příprava na volby je poměrně složitá, v některých případech navíc vystupujeme jako registrační úřad. Zajišťujeme tak servis nejen pro 30 blanenských okrsků, ale vzhledem k tomu, že Blansko je obec s rozšířenou působností, také pro 40 dalších obcí. 

Pane inženýre, Váš odbor je rozdělen do tří oddělení. Mohl byste popsat jejich činnost?

Prvním je oddělení hospodářské správy, následuje oddělení informatiky a posledním je oddělení veřejně prospěšných prací. Sídlíme v obou budovách městského úřadu, v každé z nich máme také jednu podatelnu. Právě s podatelnou lidé přijdou často do kontaktu, mimo jiné slouží jako informační místo úřadu a již zmíněné kontaktní místo Czech POINTU, zde si také občané mohou vyzvednout ztracené věci nebo naopak některé předat v případě nálezu.

Rozhodně tedy nelze tvrdit, že kontakt s veřejností je v rámci Vašeho odboru minimální...

To určitě není, i když mám osobní zkušenost s tím, že představa lidí o tom, co vlastně děláme, je odlišná od skutečnosti. Samozřejmě že technické zajištění chodu úřadu nebo jeho úklid se lidí až tak nedotýká, ale pro to, aby fungoval, jsou zcela nezbytné. Stejně tak oddělení informatiky, které zajišťuje provoz informačních systémů, internetu a telefonních systémů v rámci úřadu, školí zaměstnance a podobně. Novinkou z oblasti informatiky je například software na zveřejňování smluv, jde o novou, ze zákona povinnou službu. V prosinci loňského roku také zastupitelé města hlasovali poprvé elektronicky na novém hlasovacím zařízení.

Volby do EU 2014
Zajistit správný průběh voleb je jedním z úkolů odboru. Stejně tomu bylo i v případě voleb do Evropského parlamentu v květnu 2014, které tehdy zaznamenaly výrazný propad v účasti občanů. Foto: S. Mrázek

Jak jste již zmínil, odbor hospodářské správy také zabezpečuje výkon veřejně prospěšných prací. Jde čistě o úklid města?

Máme uzavřenou dohodu s úřadem práce, která spočívá v tom, že zaměstnáme dle vlastního výběru někoho z jejich evidence, a to vždy maximálně na jeden rok. Tyto dohody jsou uzavřeny ve třech oblastech: pro pracovníky na úklid města (Pozn. red.: Aktuálně existují dvě takové dohody celkem na 11 pracovních míst.) a jednu dohodu na dvě pracovní místa pro pomocné pečovatelky. Třetí, méně častá, je pak dohoda na dvě pracovní místa pomocného provozního pracovníka, který nemusí být využíván pouze k manuální činnosti, ale může rovněž plnit úkoly z oblasti administrativy.

Je těžké tato místa obsadit, nebo s tím nemáte problém?

Je pravda, že abychom obsadili jedno takové místo, musíme vybírat ze tří až čtyř uchazečů. Většinou jde totiž o lidi, kteří nepracují dlouhodobě, nebo bez jakýchkoli základních pracovních návyků, daří se nám nicméně tato místa obsadit. Často pak pomáhají podle toho, jak jsou zruční, tedy nejen s úklidem, ale i drobnou údržbou kanceláří, stěhováním (Pozn. red.: Tak tomu bylo například při vyklízení hotelu Dukla nebo při zateplování budovy úřadu na nám. Republiky.), výměny oken a podobně. Na jaře se pak podílejí na přípravě Rekreační oblasti Palava, aquaparku nebo udržují zeleň. Třetím rokem se nám tak daří zajistit člověka, který je schopen dláždit, takže můžeme zrealizovat řadu menších vysprávek svépomocí.

Nový vůz pro hasiče na Těchově 2012
Nový vůz „na míru“ za bezmála dva miliony korun dostali těchovští dobrovolní hasiči od města jako dar ke stému výročí místního sboru v prosinci 2012. Vůz byl uhrazen částečně z dotace poskytnuté Jihomoravským krajem ve výši jednoho milionu korun, zbývajících 800 tisíc korun doplatilo město Blansko ze svého rozpočtu. Foto: S. Mrázek

Kapitolou samou pro sebe jsou jednotky dobrovolných hasičů. Také o ně se Váš odbor stará...

Město Blansko má sedm jednotek sboru dobrovolných hasičů, je tedy povinno se o ně i řádně starat. Nejde však pouze o jejich materiální zabezpečení, ale i o metodickou pomoc, aby byly dokonale akceschopné a v případě požáru či jiné živelní události mohly zasáhnout co nejlépe.

Jak na tom blanenské jednotky, co se vybavenosti týče, jsou?

Vybaveny jsou podle mého názoru velmi slušně, hlavně v oblasti výstroje a výzbroje. S vozovým parkem je to už horší. Snahou města je přirozeně požární vozidla obnovovat, za tímto účelem samozřejmě využívá kromě běžného rozpočtu i některé z dotačních titulů. V loňském roce se nám tak podařilo získat na výstroj a výzbroj 300 tisíc Kč, o stejnou sumu žádáme i letos, navíc o půl milionu na jedno vozidlo. Kolegové na odboru KOM řeší dotace na opravy hasiček a jsou v tomto směru vcelku úspěšní. Z městského rozpočtu byly v minulosti hrazeny i nové sušáky hadic.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi