Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nemocnice Blansko – „Bezpečná nemocnice“

21. února 2016, tiskové zprávy, přečteno: 2239×

Nemocnice Blansko se v závěru loňského roku účastnila soutěže „Bezpečná nemocnice“. Jako jediná z devatenácti se do soutěže přihlásila se dvěma projekty: „Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu“ a „Prosím, polkněte si“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zastřešujícím tématem soutěže, která byla určena pro lůžková zdravotnická zařízení akutní, následné i dlouhodobé péče, bylo „Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči.

Cílem prvního projektu “Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu“ bylo natočení instruktážního videa, které názorně, krok za krokem, ukazuje správnou a bezpečnou manipulaci zdravotnického personálu s pacientem s diagnózou akutní cévní mozková příhoda v nejvíce frekventovaných typech manipulačních přesunů, s maximálním využitím zbytkového potenciálu pacienta. S tímto projektem se nemocnice umístila na 8. místě.

Nemocnice Blansko – Bezpečná nemocnice
Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnily: Vladimíra Danihelková, ředitelka Nemocnice Blansko, Martina Vágnerová, manažerka kvality a interní auditorka, Jana Klesková, náměstkyně pro nelékařskou péči, Kristýna Mašková, vedoucí fyzioterapeutka a Lenka Kalužová, staniční sestra neurologické JIP. Foto: archiv Nemocnice Blansko

Druhý projekt „Prosím, polkněte si“ je zavedení screeningu dysfagie (poruchy polykání) u pacientů s diagnózou akutní cévní mozková příhoda jako bezpečná metoda prevence pochybení personálu při poskytování péče v iktovém centru Nemocnice Blansko.

Otázka dysfagie je v současné době opomíjená a dosud komplexně a jednotně mezioborově a multidisciplinárně neřešená problematika, která vykazuje možnost vysokého rizika poškození, případně až úmrtí hospitalizovaného pacienta (aspirace a následné udušení). Tímto se současně stává vysoce rizikovou i pro personál, který je vystaven případným následkům souvisejícím se zanedbáním péče.

Významným doprovodným pozitivním efektem při řešení problematiky dysfagie je prevence vzniku malnutrice (podvýživy) v důsledku poruchy polykání při příjmu potravy. S tímto projektem se nemocnice umístila na 9.–10. místě.

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže proběhlo 21. ledna 2016 v Jihlavě.

Kateřina Ostrá
tisková mluvčí

 

Brzy v Blansku


22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík