Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se připojuje k Národnímu týdnu manželství

12. února 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 992×

V únoru probíhá již desátý ročník Národního týdne manželství, jehož cílem je posílit význam manželství a propagovat programy a iniciativy zaměřené na rozvoj vztahových dovedností. Letošní, jubilejní ročník, který začal 8. února, nese motto „Manželství je více než kus papíru“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Během Národního týdne manželství probíhají v celé České republice desítky akcí, kde si mohou páry připomenout, co pro ně manželství znamená. Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se každoročně k této iniciativě připojují ať už formou osvětových akcí, besed či workshopů anebo propagací své činnosti formou dnů otevřených dveří či novinových článků.

Význam manželského svazku se v dnešní době stále více relativizuje a soužití nesezdaných párů je v ČR stále častějším jevem. Statistiky nicméně ukazují, že především v prvních letech takového vztahu je pravděpodobnost jeho rozpadu až pětkrát větší než u tradičního manželství. Pokud spolu nesezdaný pár vydrží déle, pravděpodobnost se snižuje.

Podle některých výzkumů je zvláště rizikovým obdobím raný věk dětí, které se narodily v nesezdaných soužitích. Pro první dítě, jež se narodilo do nesezdaného soužití, je v jeho pěti letech pravděpodobnost rozchodu jeho rodičů šestkrát vyšší, než u dětí v manželských svazcích. V šestnácti letech dítěte je pravděpodobnost stále čtyřikrát vyšší než u sezdaných rodičů.

Míra stability vztahu rodičů má přitom ohromný vliv na budoucnost a úspěch dětí. Oddací list tedy možná stále je velmi efektivním způsobem, jak zajistit, aby můj vztah vydržel. Manželské poradny se svým posláním podílí na zlepšování kvality rodinného a partnerského života, a svou činností přispívají ke zvládání potíží v mezilidských vztazích. Při stabilizaci dlouhodobých vztahů tak hrají velmi důležitou roli.

Blanenská Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy má dlouhou tradici. Po několik desetiletí zde působila okresní poradna, která byla v roce 1992 zrušena. Po několika letech odmlky byla činnost Poradny v roce 1998 obnovena z iniciativy tehdejší vedoucí odboru sociálních věcí Ludmily Sedlákové. Poradna byla včleněna pod odbor sociálních věcí a stala se tak součástí organizační struktury Města Blansko, což je v České republice poměrně ojedinělé.

Poradna je jediným zařízením podobného typu v regionu Blanenska, ale i Boskovicka, což reflektuje i skutečnost, že klienti z územně správního celku Boskovic tvoří čtvrtinu její klientely. Služby poradny jsou poskytovány i klientům mimo region, což vypovídá o dobrém jménu tohoto pracoviště.

Poradna ročně realizuje okolo 700 osobních konzultací, z nichž zhruba polovina se zabývá osobní problematikou, druhá polovina partnerskou a rodinnou problematikou. V posledních letech se do popředí dostává problematika sociálně právní ochrany dětí, kterou pracovníci poradny řeší ve spolupráci s oddělením SPOD. Ročně se jedná o zhruba 50 případů z celkového objemu 300 vedených případů, tedy necelých 20 procent. Počet nově evidovaných případů za rok se pohybuje okolo 170. Průměrný počet konzultací na jeden případ je cca tři až čtyři.

Tým poradny tvoří dva psychologové a jeden sociální pracovník. Zájem o služby Poradny stabilně stoupá a nabídka služeb se flexibilně přizpůsobuje aktuálním potřebám spolupracujících institucí a požadavkům veřejnosti.

Informace o kampani a akcích NTM je možné nalézt na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz www.facebook.com/tydenmanzelstvi.
Podrobné informace o službách Poradny najdete na www.blansko.cz/poradna.

odbor sociálních věcí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík