Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Radek Gajdošík představuje odbor vnitřních věcí

2. února 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1598×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru vnitřních věcí popsal jeho vedoucí Radek Gajdošík.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane inženýre, pod Váš odbor spadá oddělení správní a oddělení dopravně správních agend. Co tato dvě oddělení zajišťují?

Oddělení správní vede matriční agendu, evidenci obyvatel, zajišťuje také výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů. Provádí rovněž ověřování listin nebo podpisů, je kontaktním místem veřejné správy Czech POINT. Mimo jiné zabezpečuje i činnost komise pro občanské záležitosti. Oddělení dopravně správních agend pak již podle svého názvu zajišťuje výkon funkce dopravního úřadu, vede registr vozidel, schvaluje jejich technickou způsobilost. Spravuje samozřejmě i registr řidičů, vydává řidičské průkazy, řeší zdravotní způsobilost k řízení, eviduje přestupky řidičů a jejich bodové hodnocení. Dopravní výchova dětí spadá do činnosti aktivu BESIP. To ale není kompletní výčet náplně odboru, ten občané mohou najít na internetových stránkách odboru na webu města.

Kolik má Blansko aktuálně obyvatel?

Pokud hovoříme o celém správním obvodu města Blanska, pak má 55 395 obyvatel, ve městě samotném jich aktuálně evidujeme 20 771. Oproti roku 2014 se loni více lidí odstěhovalo, narodilo se zde méně dětí. Zaznamenali jsme ale nárůst uzavřených manželství. K trvalému nebo přechodnému pobytu je ve městě hlášeno 876 cizinců, nejčastěji jde o Slováky, Ukrajince, Mongolce nebo Vietnamce.

Na úseku správních činností letos došlo k několika novinkám. Nově například odpadá místní příslušnost k vydávání cestovního dokladu. Od Nového roku tak platí stejná pravidla jako v případě občanských průkazů?

Ano, přesně tak. Jde o to, že o cestovní doklad si lidé teď mohou zažádat kdekoliv. Pokud si ho navíc nemohou vyzvednout v místě svého trvalého pobytu, mohou tak učinit jinde, a to po zaplacení správního poplatku ve výši jednoho sta korun. V praxi tak například obyvatelé Blanska, kteří pracují v jiném městě, nemusí řešit vyřízení pasu u nás, mohou si ho nechat zaslat na úřad, který je jim lépe dostupný. Do budoucna se uvažuje o stejné praxi i v případě řidičských průkazů.

Zaznamenali jsme také zprávu o zákonné povinnosti ohlašoven ukládat zásilky lidem, kteří mají trvalý pobyt právě v místě sídla ohlašovny. Co z toho pro tyto občany vyplývá?

Ohlašovna je ze zákona povinna převzít doručenou zásilku, čímž začíná běžet zákonná lhůta od převzetí písemnosti. V praxi to znamená, že lidé, kterých se to týká, jsou povinni pravidelně kontrolovat na úřední desce, zda právě jim nebyla v sídle ohlašovny nějaká písemnost uložena. Nemohou se později vymlouvat na to, že o převzetí zásilky nevěděli, a že proto nemohli včas reagovat.

Zajímavou službu zavedlo Ministerstvo vnitra. Jde o zprostředkování kontaktu. Znamená to, že tak mohu získat kontakt na kohokoliv, a to i bez jeho souhlasu?

Ne, souhlas kontaktovaného je v tomto případě nezbytný. Pokud potřebuji najít kamaráda, spolužáka a podobně, mám možnost využít služby zprostředkování kontaktu, za kterou musím nicméně zaplatit 500 korun. V případě, že bych se snažil zkontaktovat osobu, která již zemřela, tato skutečnost mi bude ministerstvem sdělena. O tuto službu lze u nás požádat na evidenci obyvatel.

Došlo i ke změně ve vydávání cestovních dokladů, a to v případě takzvaných rychlovek. O co jde?

Dříve jsme byli schopni dodat tyto doklady s platností šest měsíců v podstatě na počkání. Nyní je platnost těchto dokladů stejná jako u standardních cestovních dokladů s biometrickými údaji: u dospělého člověka je to 10 let, u dětí mladších 15 let je to pět let. Správní poplatek je navíc poměrně vysoký, jedná se o 4.000 korun s tím, že doklad se již nevyrábí u nás, ale ve státní tiskárně cenin. Co se dodání týče, musíte tak počítat minimálně se šesti dny. Je proto určitě lepší myslet na žádost o vydání cestovního dokladu včas. Určitě se to vyplatí. Standardní cestou máte pas během tří týdnů za 600 korun a navíc bez zbytečného stresu.

Komise pro občanské záležitosti
Vedoucí správního oddělení Yvona Havlíčková blahopřejeme za Komisi pro občanské záležitosti mamince malé Michaely, prvního občánka Blanska roku 2012. Foto: S. Mrázek

Jak velký je zájem o vydávání státních poznávacích značek na přání? Zaznamenali jste na úřadě nečekaný zájem ze strany blanenských řidičů?

Ne, žádný velký boom se nekonal. Během prvních pěti pracovních dnů jsme zpracovali celkem pět žádostí. Nejčastěji šlo o číselné řady nebo kombinace čísel a písmen. Značka na přání není levnou záležitostí, jedna tabulka totiž přijde na 5.000 korun, v případě auta je tak třeba počítat s deseti tisíci. Značku zájemce obdrží do 15 dnů. Požadované znění značky na přání lze také rezervovat na dobu tří měsíců, a to za správní poplatek 500 Kč.

Dopravní hřiště BESIP
Aktiv BESIP při MěÚ Blansko, jehož činnost odbor vnitřních věcí zabezpečuje, v létě tradičně připravuje pro malé cyklisty den otevřených dveří na dopravním hřišti. Foto: S. Mrázek (červenec 2012)

Jak je na tom Blansko aktuálně s provozováním taxislužby?

V důsledku uvolnění legislativy došlo v poslední době k velkému nárůstu zájemců o získání oprávnění provozovat taxislužbu. Nadále totiž nemusejí skládat zkoušky z odborné způsobilosti a k jejich činnosti jim nově stačí pouze řidičské oprávnění. V současné době se po Blansku pohybuje 55 vozidel taxislužby, k řízení těchto vozů je oprávněno 155 řidičů.

Pane vedoucí, v případě, že lidé potřebují využít služeb Vašeho odboru a nemohou se z vážných důvodů na úřad osobně dostavit, mají nějakou alternativní možnost?

V odůvodněných případech, jako je například pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných, jsme schopni zajistit mobilní službu občanům města. Zhruba jednou za měsíc vyjíždí naší pracovníci do terénu a nabírají materiál v rámci celého správního obvodu. Nejprve si žádost předchystají a s mobilním zařízením pak vyjedou přímo za klientem. Jde o takzvaný off-line proces.  

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.