Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů na Blanensku je u konce

12. února 2016, ostatní, přečteno: 975×

V rámci rozsáhlého vodohospodářského projektu v hodnotě více než 300 milionů korun došlo k výměně potrubí na desítkách kilometrů čtyř přivaděčů pitné vody, a to mezi Velkými Opatovicemi a Boskovicemi, Boskovicemi a Blanskem, Bořitovem a Blanskem a obcí Lažany a Blanskem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rekonstrukce, která svým rozsahem nemá na Blanensku v oboru zásobování vodou obdoby od dob dokončení výstavby posledního z přivaděčů Boskovice – Blansko v roce 1985, byla nezbytná z důvodu stáří a neutěšeného technického stavu ocelového potrubí z roku 1970. To mělo negativní vliv na kvalitu vody.

„Stavba byla náročná nejen investičně, obtížná byla především koordinace jednotlivých prací a zajištění komfortu pro odběratele i během výstavby,“ uvedl Petr Tioka, tajemník Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí.

„Dopadu na spotřebitele se u takto rozsáhlé stavby nelze vyhnout, v některých přivaděčích docházelo ke změně proudění, nebylo možné vyloučit ani částečné zhoršení kvality vody v souvislosti s dočasným zakalením. Rozhodně se však nejednalo o zhoršení trvalé, po celou dobu realizace stavby byl zvýšen dohled nad kvalitou vody,“ dodal.

„V současné době se dokončuje rekonstrukce přivaděče Boskovice – Blansko v úseku v Ráječku, Horní Lhotě a u Boskovic. Nepředpokládám žádná výrazná omezení, stavba bude dokončena do konce února,“ upřesnil aktuální situaci tajemník Svazku.

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí do budoucna připravuje další rozšiřování vodovodní sítě do oblastí s nyní problematickým zásobováním. Ještě letos tak dojde k výstavbě vodojemu nad Klepačovem. Projektuje se rovněž stavba v souvislosti s napojením Vavřince na skupinový vodovod Blansko. V tomto případě Svazek čeká na vhodný dotační titul.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese