Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stav a vývoj území zjišťují a vyhodnocují územně plánovací podklady

2. února 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1140×

V lednu 2016 byly zahájeny práce na čtvrté, úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První ÚAP byly zpracovány v listopadu 2008 a povinnost zajišťovat pravidelné aktualizace vyplývá pro úřad územního plánování (dále ÚÚP), kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko, z ustanovení §28 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

Územně plánovací podklady společně s územními studiemi slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Dokončení čtvrté, úplné aktualizace se předpokládá v listopadu 2016, zároveň budou ÚAP v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích projednány s obcemi.

Kromě zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území obsahují ÚAP hodnoty území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití území).

Dále obsahují přehled záměrů na provedení změn v území, výsledky zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (takzvaný rozbor udržitelného rozvoje území).

V současné době jsou ÚAP zveřejněny ve formátu .pdf na adrese https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemne-analyticke-podklady a formou mapových služeb na adrese https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/mapove-sluzby.

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík