Stav a vývoj území zjišťují a vyhodnocují územně plánovací podklady

2. února 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1046×

V lednu 2016 byly zahájeny práce na čtvrté, úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První ÚAP byly zpracovány v listopadu 2008 a povinnost zajišťovat pravidelné aktualizace vyplývá pro úřad územního plánování (dále ÚÚP), kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko, z ustanovení §28 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

Územně plánovací podklady společně s územními studiemi slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Dokončení čtvrté, úplné aktualizace se předpokládá v listopadu 2016, zároveň budou ÚAP v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích projednány s obcemi.

Kromě zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území obsahují ÚAP hodnoty území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití území).

Dále obsahují přehled záměrů na provedení změn v území, výsledky zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (takzvaný rozbor udržitelného rozvoje území).

V současné době jsou ÚAP zveřejněny ve formátu .pdf na adrese https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemne-analyticke-podklady a formou mapových služeb na adrese https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/mapove-sluzby.

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


24.09. 19:00 h, Dělnický dům
Tchýně na zabití

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.