Blanenští rybáři si volili nové vedení

19. března 2016, sport, přečteno: 2035×

Dne 12. března 2016 se uskutečnila za účastni představitelů Moravského rybářského svazu, z. s., pobočného spolku Blansko a místostarosty města Blanska Jiřího Crhy výroční schůze delegátů místních skupin Moravského rybářského svazu, z. s. pobočného spolku v Blansku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Výroční schůze zhodnotila nejen poslední rok činnosti rybářů v Blansku, ale i celé funkční období. Ve zprávách zazněly především informace o stavu pobočného spolku, o hospodaření na rybochovných zařízeních, o práci s mládeží, ale i další informace, které odrážely činnost celého rybářského spolku v Blansku, a které přímo či nepřímo ovlivňují i kulturní či společenské dění ve městě.

Místostarosta Jiří Crha ve svém vystoupení ocenil výbornou spolupráci s rybářským spolkem a městem Blanskem a vyzdvihl práci rybářů ve vztahu k mimoškolním aktivitám dětí a mládeže, kde rybářský spolek v Blansku má svoji nezastupitelnou roli.

Rybáři volí nové vedení
Volby 2016. Foto: archiv MO MRS Blansko

Součástí výroční schůze byla i volba výboru a statutárních zástupců na funkční období 2016–2019 v souladu s přijetím nového občanského zákoníku. Předsedou rybářů v Blansku byl zvolen Martin Sklář. Po dvanáctiletém období tak střídá v nejvyšší funkci rybářů v Blansku Jana Pleskače, který významnou měrou přispěl k rozvoji a zviditelnění celého rybářského spolku v Blansku.

Martin Sklář
předseda MO MRS Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter