Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Hybatelé blanenských dějin – blanenský lékárník Josef Čech

27. března 2016, historie, přečteno: 1214×

Vydejte se s námi na toulky blanenskou minulostí a v pravidelném seriálu se seznamte s událostmi a významnými osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do dějin našeho města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Městys Blansko byl dne 15. března r.1905 povýšen na města. Z neúhledné osady na břehu Svitavy vyvinulo se po 800 letech daleko svým průmyslem známé a důležité město. K památce jeho povýšení podávám krátký dějinný obraz města Blanska, jež stalo se mou drahou domovinou, neb působím zde jako lékárník přes 36 roků a viděl jsem mnohé z obyvatelů městečka umírati a nové generace vzrůstati.

(Z knihy Dějiny města Blanska od Josefa Čecha, vydané v roce 1905)

Josef Čech, magistr farmacie, dlouholetý lékárník v Blansku, byl mimořádnou osobností nejen v obci svého působení, ale na Moravě vůbec. Narodil se v Konici u Prostějova 8. září 1844 v rodině rolníka. Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval ve svém rodišti a potom studoval na gymnáziu v Olomouci, kde v roce 1860 maturoval.

Josef Čech
Lékárník Josef Čech.

V rodné Konici působil jeden rok na lékárenské aspirantské praxi, potom přešel do Šternberku. Tyrociální zkoušku (adept lékárenství se učil 4–5 let a po tyrocinální zkoušce se stal tovaryšem, získával zkušenosti v různých lékárnách) složil v Olomouci na zemském grémiu s výtečným prospěchem a pochvalou. Na vysokoškolské studium odešel do Vídně, kde byl v roce 1868 promován na magistra farmacie.

Kladně mu byla vyřízena žádost o zřízení lékárny v Blansku, a to 19. dubna 1869. Brzy potom, 6. května 1869, otevřel lékárnu s názvem „Mater Dolorosa“ (Matka bolestná) na Starém Blansku v domě č. 80, nyní ulice Komenského č. 11. Před novým rokem 1885 přemístil lékárnu blíže středu městečka, a to do vlastního domu s číslem 114 v Rožmitálově ulici (nyní v dolní části nákupního střediska Centrum Blansko).

Ve své lékárně v Blansku zavedl tzv. Aspirantskou tyronskou školu, kterou vedl s nevšedním úspěchem po celých 18 let až do počátku světové války v roce 1914. V této škole připravoval adepty farmacie na jejich budoucí povolání. Po večerech se sjížděli zájemci z jiných lékáren, včetně brněnských, aby vyslechli přednášky lékárníka Čecha z chemie, fyziky a botaniky. Těžiště výuky však spočívalo v jeho laboratorních cvičeních, kde názorně předvedl a dokázal to, co přednášel.

Za svoje zásluhy a veřejnou činnost ve prospěch farmacie byl PhMr. Josef Čech zvolen jako první činovník české národnosti do vedení lékárnického grémia brněnského, kde zastával v letech 1903–1909 funkci spolustarosty.

Kromě farmacie se zabýval prospektorskou činností – vyhledáváním, těžbou a analýzou užitečných nerostů na Boskovicku, Jihlavsku a Znojemsku. Zkoumal také chemické složení minerálních pramenů. O svých nálezech uveřejnil několik článků v odborných časopisech. Prospektorskou i publikační činností si získal velké zásluhy o probádání nerostného bohatství Moravy.

Věnoval se také historii. Kromě několika novinových článků z historie města Jihlavy sepsal a vlastním nákladem vydal v roce 1905 knihu „Dějiny města Blanska“ o 120 stranách, z níž později čerpal zvláště Josef Pilnáček. Čechovy „Dějiny“ byly první knihou věnovanou výlučně Blansku, popisu obce, historii osídlení a správy, záznamů o rozvoji průmyslu, o řemeslech, školství, spolcích, význačných událostech a kulturním rozvoji obce.

lékrána Josefa Čecha
Lékárna Josefa Čecha na ul. Rožmitálově.

PhMr. Josef Čech byl několik roků členem blanenského obecního výboru, členem zdravotní komise a v letech 1885–1890 vykonával dozor nad obecní knihovnou. Kulturně působil a pracoval v Blansku, kde také zemřel a byl pochován v rodinné hrobce, původně na hřbitově na Starém Blansku, později byl převezen na nový hřbitov, kde se rodinná hrobka Čechovy rodiny nachází dodnes.

Příště: Karel Mayer a synové

Zpracováno podle knihy Grunda. B.: Josef Čech blanenský lékárník, Městská knihovna Blansko, Blansko 2000

Zdroj: Internet

Pavel Svoboda
Galerie a antikvariát Jonáš Blansko

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese