Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město finančně pomohlo válečným veteránům

15. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1065×

Rada města Blanska schválila svým 33. usnesením na 30. zasedání rady poskytnutí finančního daru válečným veteránkám 2. světové války ve výši 1.000 Kč.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Poskytnutí daru válečným veteránům, kteří se v letech 2. světové války zapojili do boje za národní osvobození a měli to štěstí se dožít dnešních dnů schválila rada města na žádost  jednoty Československé obce legionářské Valtice. Částku využijí na nákup léků a zdravotních pomůcek, kterých je jim v pokročilém věku zapotřebí nejvíce.

Tento dar rada schválila pro paní Emílii Halasovou, Halinu Holbovou a Parasku Štoudkovou. Všechny bydlí v Blansku.

Dary jmenovaným postupně osobně předá starosta města Ivo Polák. První tisícikorunu již obdržela paní Paraska Štoudková a neskrývala velkou vděčnost.

předání daru paní Parasce Štoudkové

red