Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město umístí do 19 lokalit kontejnery na biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu

20. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1094×

Město Blansko a společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. se dohodly, že opět v několika zahrádkářských lokalitách osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO), a taktéž i v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kontejnery, tentokráte o objemu 1 100 l uzpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů, budou rozmístěny na stanovištích, a to pro chataře (zahrádkáře):

 • na ul. Komenského u Technických služeb Blansko 2 ks,
 • ul. Hořická u separace v horní části 1 ks,
 • na Bačině 2 ks,
 • Hořice (točna MHD) 2 ks,
 • Olešná 1 ks,
 • u křižovatky ul. 9. května a ul. Nad Žlíbkem 2+1 ks,
 • Sadová u prodejny koberců 1 ks,
 • Žižlavice 2 ks,
 • Lesní město 2 ks,
 • Češkovice pod hotelem Panorama 3 ks,
 • Zahradní město u separace 2+1 ks,
 • lokalita Újezd (lom) 1 ks,
 • Březinky u restaurace 2 + 1 ks.

Dále budou osazeny tyto kontejnery i v sídlištích:

Písečná

 • začátek ul. Jasanové 1 ks,
 • Pod Javory 1 ks.

Sever

 • ul. Dvorská u č. 90 1 ks,
 • Absolonova vrch 1 ks.

Zborovce

 • Kamnářská střed 1 ks,
 • Okružní nad restaurací Zátiší 1 ks.

Všechny kontejnery by na těchto stanovištích měly být umístěny od dubna do listopadu. V listopadu, podle vývoje počasí, se budou na zimní měsíce odvážet.

Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat, nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou občané ukládat například jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti i čajový odpad.

V žádném případě do těchto nádob nepatří živočišné zbytky jako například maso, kůže, kosti a další.

Žádáme občany, aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity, ve kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Prosíme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu do Blanska a následné dotřiďování značně navýší cenu.

Nádoby se budou vyvážet jednou týdně, a to v pátek. Dále budou i letos pokračovat pytlové svozy BRO, které mají v Blansku již svoji dlouhodobou tradici.

Tento druh odpadu je možno odvážet celoročně i do obou sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách. Odvoz je také možný přímo na kompostárnu každé pondělí od 10:00 do 17:00 hodin a ve středu a pátek od 8:00 do 14:00 hodin mimo zimní období.

Kontakty:

SSO Horní Lhota u Blanska – tel. 728 843 790,

SSO na ul. Na Brankách – tel. 723 578 034,

Kompostárna Bačina – tel. 602 723 849.

odbor komunální údržby

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese