Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů přináší alternativní postupy

23. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 921×

Novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce (ČOI) jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad.

Systém mimosoudního řešení sporů je na ČOI spuštěn od 01.02.2016. Mimosoudní řešení sporů (s anglickou zkratkou ADR – Alternative Dispute Resolution) je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. ADR je efektivním nástrojem pro spotřebitele, obchodníky a v neposlední řadě pro státy, kterým umožňuje „odlehčit“ soudům od případů, které zpravidla nejsou složité po právní stránce a rozhodnutí o nich soudní cestou je neúměrně nákladné časově i finančně. Spotřebitelům i obchodníkům má ADR přinést především rychlost, jednoduchost a nízké náklady.

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný v elektronické formě na stránkách ČOI na adrese https://adr.coi.cz/cs. Návrh na zahájení řízení ADR je možné zaslat také poštou, případně návrh podat osobně na jednom z kontaktních míst ADR.

Specializované orgány, na které je možné se také obracet (řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou, v níže uvedených oblastech):

Finanční arbitr – pro finanční služby (http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pusobnost-financniho-arbitra.html),

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) – pro telekomunikace a poštovní služby (http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/ochrana-spotrebitele.html),

Energetický regulační úřad (ERÚ) – pro energetiku plynárenství a teplárenství (http://www.eru.cz/cs/).

odbor Obecní živnostenský úřad

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík