Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Novela silničního zákona přinesla několik změn

24. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1757×

Nošení reflexních prvků u chodců za snížené viditelnosti, právo policie nepustit na silnici auto se závažnou technickou závadou nebo nová pravidla pro pohyb vozítek segway. To jsou některé změny novely silničního zákona, které vešly v platnost dne 20. února 2016.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zavedení povinnosti nosit reflexní prvky

Novela zavádí pro chodce povinnost užít reflexní prvek mimo území obce při snížené viditelnosti, tedy například za tmy, soumraku či v mlze. „Toto opatření přispěje ke snížení počtu nehod mezi vozidly a chodci na místech bez veřejného osvětlení. Lidé zkrátka budou s reflexními prvky lépe vidět,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Pro chodce to znamená pořízení jakéhokoliv reflexního oděvního doplňku. Může jít také o reflexní pásek či klíčenku. Nejde tedy o povinnost nosit reflexní vestu. Cenové náklady na pořízení těchto prvků se pohybují v řádu desítek korun. Řada výrobců sportovního a pracovního oblečení již dnes užívá reflexní prvky automaticky.

Za porušení povinnosti nosit reflexní prvek není stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista na místě vyměřit pokutu v rozmezí 0–2.000 Kč, ve správním řízení pak je sankce 1.500–2.500 Kč. Policista nicméně má možnost řešit přestupek na místě domluvou. Hlavním smyslem nového pravidla je prevence, nikoliv represe.

Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu a být viděn na dostatečnou vzdálenost je z hlediska jejich bezpečnosti zásadní požadavek. Povinnost nosit reflexní prvky zakotvila ve své legislativě řada evropských zemí a výsledkem bylo snížení počtu smrtelných nehod chodců. Například sousední Slovensko až do roku 2010 zaznamenávalo ročně výrazně vyšší počet usmrcených chodců v přepočtu na 1 milion obyvatel než Česká republika. Po zavedení zákonné povinnosti chodců používat za snížené viditelnosti reflexní prvky dosahuje Slovensko v této statistice nižší počet úmrtí chodců než ČR.

Zadržení osvědčení o registraci vozidla

Pokud policista při silniční kontrole zjistí, že vozidlo vykazuje velmi závažné technické závady, může zadržet osvědčení o registraci vozidla. To musí mít řidič ze zákona u sebe. Zadržení tohoto dokumentu může zabránit dopravní nehodě způsobené takovým nebezpečným vozidlem. Řidič požádá o vrácení dokumentu na místně a věcně příslušném úřadu. Ten mu jej bez odkladu vydá, jakmile se řidič prokáže protokolem o provedení technické kontroly, že závady byly odstraněny. Při posouzení technického stavu vozidla se policista musí řídit přesně stanoveným seznamem závad, který je uveden ve vyhlášce.

Nová pravidla pro segwaye

Současný zákon pohyb vozítek segway v silničním provozu neupravuje a vztahují se na ně stejná pravidla jako na chodce. To již nově platit nebude a uživatelé vozítek segway dostanou jasná pravidla a omezení.

Pokud někdo použije tzv. osobní přepravník, tedy zařízení segway, může se s ním pohybovat po chodníku pouze rychlostí chůze. Na cyklostezce pak rychlostí jako cyklisté. „V obou případech platí, že segwayista musí dbát na to, aby neohrozil a neomezil ostatní účastníky silničního provozu,“ říká ministr Dan Ťok.

Obec může pomocí dopravního značení omezit provoz vozítek tam, kde jsou podmínky pro jejich použití nevyhovující. Tím je obecně zachována možnost provozu těchto vozítek a zároveň stanovená pravomoc obcím lokálně regulovat jejich používání. V případě schválení zákona počítá ministerstvo dopravy se zavedením nové dopravní značky zakazující pohyb vozítek segway.

Vozítka segway nelze úplně přesunout z chodníků na silnice. Na rozdíl od cyklistů si segway lidé typicky půjčují a ocitnou se s ním vzápětí v ulicích, aniž by měli velkou zkušenost s jeho řízením. Takový prostředek, který je navíc širší než kolo a má automatické ovládání, by byl na silnici nebezpečný jak pro samotné uživatele, tak pro řidiče.

Povinnost očistit vozidlo před jízdou

Řidiči budou mít zákonem konkrétně stanovenou povinnost očistit před jízdou čelní sklo a přední boční skla od námrazy, sněhu a dalších nečistot. Stejně tak budou muset před jízdou odstranit z vozidla a nákladu kusy ledu a sněhu, které by se mohly během jízdy uvolnit. „Jde o základní věc, kterou ale řidiči někdy zanedbávají. Pokud na vás přitom spadne například velký kus ledu z nákladního auta, jde o velmi nebezpečnou situaci, která může skončit dopravní nehodou,“ vysvětlil ministr dopravy Dan Ťok.

Dopravně psychologické vyšetření

Novela zákona také zavádí přísnější pravidla pro dopravně psychologické vyšetření. Cílem je, aby nebyla tato povinnost pouze formalitou a nedala se snadno obcházet. Obsah dopravně psychologického vyšetření bude jasně vymezen. Pokud řidič dostane negativní posudek, nemůže ho po dobu tří měsíců nahradit kladným posudkem od jiného psychologa. Na druhé straně ale budou mít lidé možnost požádat o přezkum psychologického vyšetření.

Kauce při spáchání přestupku

V případě, že řidič nesloží kauci, kterou policista stanoví kvůli riziku obcházení správního řízení, bude policista nově moci zadržet osvědčení o registraci vozidla. Policista tak bude mít kromě možnosti odstavit vozidlo další nástroj, který má podobný efekt a může vymáhání silničních pravidel zjednodušit.

odbor vnitřních věcí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík