Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pečovatelská služba Města Blanska je registrovanou sociální službou

25. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1362×

Pečovatelská služba Města Blanska navazuje na historicky bohatou tradici poskytování podpory a péče potřebným lidem v jejich domácím prostředí. V roce 2015 získala Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zcela nová pravidla přinesl pro pečovatelskou službu zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Změny nastaly v celkovém pojetí služby, podmínkách pro poskytování a ve způsobu financování. Současné pojetí pečovatelské služby je zaměřeno na kvalitu, profesionalitu, individuální přístup, respektování práv a svobodné vůle a prevenci sociálního vyloučení.

Pečovatelská služba pomáhá klientům při zvládání péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při poskytování stravy, se zajištěním chodu domácnosti a při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy ve vymezený čas, v domácnosti klienta a je individuálně po dohodě s klientem a rodinou upravována.

Je poskytována převážně seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním postižením nad 19 let. Jedná se o hrazenou sociální službu. Její maximální cenu upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ceník Pečovatelské služby Města Blanska je k dispozici na městském webu a přináší rozpis dílčích činností, podrobnější přehled poskytovaných úkonů a jejich cenu.

Poslední platný ceník pečovatelské služby schválila Rada města Blansko dne 9. února 2016, usnesením č. 18 a bude v účinnosti od 1. dubna 2016.

Pečovatelská služba nabízí a zajišťuje služby a podporu také v domech s pečovatelskou službou.

V těchto objektech má vybudované zázemí. Na jednom z pečovatelských domů (Pod Javory 32) zajišťuje nepřetržitým provozem, který není u pečovatelských služeb úplně běžný, pomoc a dohled klientům, kteří by bez tohoto typu podpory nemohli zůstávat doma. Díky této podpoře objevují klienti novou podobu aktivního stárnutí.

Dále pro seniory zajišťuje dovážku oběda. Jedná se o velice kritizovanou činnost, a to jak ze strany samotných klientů, tak i ze strany státu, který na poskytovatele, klade nemalé požadavky. Stát kontroluje nejen dodržování hygienických norem, ale také kvalitu a vyváženost stravy. Služba prochází neustálými kontrolami. Pečovatelská služba průběžně sbírá názory klientů na stravování a snaží se je efektivně, ve spolupráci s dodavatelem stravy vyhodnocovat. Připravuje pro ty, kteří se chtějí do komunikace o stravování aktivně zapojit osobní setkání s dodavatelem stravy.

Podoba pečovatelské služby se stále vyvíjí a dotváří. Mnohdy je důležité porozumět některým faktorům a vlivům, které její podobu mění. Budoucnost pečovatelské služby do značné míry ovlivňují potřeby a nároky samotných klientů a jejich rodin. Snažíme se najít kvalitní, efektivní a ekonomicky udržitelný model pro naši službu.

Podrobnější informace o pečovatelské službě a jejich aktivitách můžete najít na webových stránkách města Blansko: https://www.blansko.cz/meu/odbor-socialnich-veci/pecovatelska-sluzba a  Komunitního plánování města Blanska: http://www.kpss-blansko.cz.

Bližší informace pro zájemce a rodinné příslušníky vám podají sociální pracovnice Pečovatelské služby Města Blansko na pracovišti nám. Republiky 1, odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, přízemí budovy, dveře č. 21, 22 nebo na domech s pečovatelskou službou Pod Javory 32 a 9. května 1, Blansko.

O informace můžete požádat také telefonicky na telefonních linkách 516 775 513, 516 775 507, 516 775 445 a e-mailem pecovatelska@blansko.cz.

odbor sociálních věcí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav