Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Petra Skotáková představuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

16. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1398×

Na základě připomínek z Otázek a odpovědí na blanenském webu se vrátíme v rámci mini seriálu k průběžnému představení jednotlivých odborů Městského úřadu Blansko. Mnohé z nich jsou občanům velmi dobře známé, s jinými se setkávají méně. Náplň odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy popsala jeho vedoucí Petra Skotáková.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Paní magistro, ačkoli Váš odbor je v rámci Městského úřadu v Blansku tím nejmenším, jeho náplň je opravdu bohatá. Agenda, kterou máte na starosti, se může zdát docela roztříštěná na mnoho, na první pohled zdánlivě nesouvisejících činností. Každá z nich ale spolu přece jen tak trochu souvisí...

Jak už název odboru sám napovídá, objektem našeho zájmu jsou nejen školy, ale kultura, sport, mládež i senioři. Mám ale tu zkušenost, že většina lidí se zastaví u školství a o naší další činnosti už mají spíše povrchní informace. Těch činností je opravdu hodně, většina se točí kolem volnočasových aktivit mládeže a seniorů, vydáváme ale i různá povolení, zprostředkováváme udělení výjimek z obecně závazných vyhlášek a podobně. Jejich kompletní přehled je k dispozici na stránkách odboru na webu města. Zhruba padesát procent naší činnosti se ale skutečně týká oblasti školství.

Váš odbor zajišťuje výkon státní správy na úseku školství. Co to v praxi vlastně znamená?

Jde o správu škol zřizovaných obcemi, v rámci celého ORP Blansko to je třiačtyřicet škol, se kterými spolupracujeme ve dvou hlavních oblastech. Tou první je oblast rozpočtová, což znamená, že připravujeme rozpočet těchto škol podle přesně daných metodik Jihomoravského kraje. V podstatě jde o administrativní servis kraji, který pak na základě našich podkladů zasílá školám peníze. Pak vedeme statistiky, které se týkají matrik jednotlivých škol, tedy údajů o počtu chlapců, dívek, věkovém složení žáků, počtu dětí cizí státní příslušnosti a podobně. Všechna tato data se generují až na Ministerstvo školství, které pak na jejich základě provádí různá systémová opatření.

Přijetí nejlepších žáků 2014
Odbor ŠKOL zajišťuje mimo jiné i přijetí nejlepších žáků blanenských základních škol. Foto: J. Franchi (2014)

Město Blansko je zřizovatelem čtyř základních a pěti mateřských škol. Jaké povinnosti z toho vyplývají pro Váš odbor?

Role zřizovatele je další z našich hlavních činností. Zpracováváme veškeré údaje související s rozpočtem města na provoz škol. Nás se týká spíše technické zajištění provozu škol, platy učitelů jdou z krajských peněz. Naším úkolem je prioritně zajistit řádné podmínky pro vyučování ve školách, jsme opět jakýmsi prostředníkem mezi vedením škol a radou města. Ta pak řeší jejich individuální požadavky.

Jak už bylo řečeno, další náplň odboru ŠKOL se týká volného času mládeže i seniorů. Řídíte rovněž činnost příspěvkových organizací. Které to jsou?

Co se kultury týče, máme pod sebou Kulturní středisko města Blanska a Městskou knihovnu Blansko. Do konce loňského roku to bylo ještě Muzeum Blansko, to ale bylo počínaje Novým rokem převedeno pod správu Jihomoravského kraje. I v tomto případě připravujeme organizační zázemí těchto institucí, kontakt mezi nimi a zřizovatelem. Takovou anomálií je Městský klub důchodců (dále je MKD). Tváří se jako samostatná organizace, ale není tomu tak. Jde o jakousi odnož našeho odboru.

Hodně lidí si plete činnost MKD Blansko s Senior centrem a Domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS). V čem se liší?

Senior centrum zřizuje jako svoji příspěvkovou organizaci Jihomoravský kraj, DPS na ulici Pod Javory a 9. května jsou zařízení Města Blansko. Jde o instituce, které zajišťují nezbytný servis seniorům, především těm, kteří potřebují pravidelnou a odbornou péči, nebo těm, kteří nemají kde bydlet a podobně. V MKD nám jde o smysluplné využití volného času našich seniorů, tedy o jejich zábavu a rozptýlení. Do budoucna bychom chtěli změnit koncept MKD, doba se vyvíjí, senioři jsou čím dál více aktivní a do důchodu chodí v plné síle. Rádi bychom proto nalákali na naše akce i nové členy, kteří s účastí na programu MKD zatím váhají.

Blanenská dechová hudba 2015
Koncert Blanenské dechovky v rámci tradičních promenádních koncertů potěšil příznivce tohoto žánru v závěru prázdnin roku 2015. Foto: J. Franchi

Velmi populární z řad seniorů se staly promenádní koncerty. Kdo zajišťuje jejich organizaci?

Tomu jsme samozřejmě velmi rádi. Zájem o ně je rok od roku větší, což nás motivuje k tomu, abychom v jejich organizaci nadále pokračovali. To je jedna z mála akcí, kterou skutečně zařizujeme od A do Z pouze my.

Zbývá nám mládež a tělovýchova...

Spolupracujeme se spolky, které se věnují mládeži, náš odbor je navíc administrátorem dotací v oblasti kultury, zájmové činnosti a sportu. Pokud se rozhodnou podat žádost o příspěvek na svou činnost, mohou s námi vše konzultovat, samozřejmostí je spolupráce ohledně kontroly jejich vyúčtování.

Vámi zmíněné dotace mají od ledna tohoto roku nová pravidla. Přihlásilo se hodně zcela „nových“ žadatelů?

Čekáme na březnové jednání zastupitelstva, nikdo dosud nemá podepsanou smlouvu. Reakce jsou zatím rozporuplné, v každém případě první rok je rokem pilotním, uvidíme, co je případně potřeba změnit. Jde nám o to, aby se hlásili noví žadatelé, prioritně budeme podporovat projekty pro děti a mládež. Celkem se sešlo asi 120 žádostí, z nichž 10-15 bylo z řad nováčků, kteří dosud z městských peněz nečerpali.

Určitým specifikem Vašeho odboru, o kterém se nelze nezmínit, je péče o válečné hroby. Co taková péče obnáší?

Tak to je agenda, které se samozřejmě nevěnujeme každý den. Naším úkolem je vést v evidenci veškeré válečné hroby a pietní místa, u kterých je zřejmá souvislost se světovými válkami. V celém ORP Blansko je jich aktuálně zaznačených třiašedesát. Přesný počet ale může být i vyšší. Spolupráce s některými obcemi je poměrně obtížná, mnohdy nám o existenci takových míst nedají vědět. Pak je na nás, abychom vyjeli do terénu, místa hledali, nafotili, zanesli souřadnice GPS a vypsali seznam jednotlivých jmen, pokud jsou na památníku uvedena. Je to dobrá služba pro ty, kteří mapují svou minulost nebo pro badatele, kteří tak mohou nalézt základní informace o podobných místech.

Váš odbor poskytuje jednu velmi důležitou službu, o které většina lidí vůbec nemá ponětí. Týká se bývalých zaměstnanců v oblasti školství...

Reformou územně správních celků v roce 2000 a po zrušení školských úřadů došlo k situaci, kdy lidé, kteří pracovali ve školství a nyní odcházejí do důchodu, mnohdy nemají na OSSZ dostatečné údaje o délce svého zaměstnání, o platu, který pobírali a podobně. Jelikož školské úřady, jejichž náplní bylo vést tuto evidenci, již mnoho let neexistují, zůstává otázka, kdo takové potvrzení může vydat. A to jsme právě my. Náš odbor totiž zdědil archiv školského úřadu, proto každý, kdo potřebuje dohledat údaje o svém zaměstnání, se na nás může obrátit. Pokud dané údaje nenajdeme, řešíme jednotlivé případy individuálně.  Dohledání hluchých míst může být samozřejmě pro stanovení výše důchodu klíčové. Za poslední dva roky počet podobných žádostí rapidně stoupl, jde asi o 10-15 lidí ročně.

Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.