Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pomáhat je v módě. Pomozte i vy

29. března 2016, ostatní, přečteno: 1122×

Letos se již po deváté sejdou lidé dobré vůle, aby podpořili v rámci akce „Pomáhat je v módě, pomozte i vy“ odvážné dobrovolníky-rodáky, kteří se snaží mírnit bídu druhých ve světě, anebo sami tuto pomoc nutně potřebují. Akce proběhne v sobotu 2. dubna 2016 od 15:00 hod. v Dělnickém domě v Blansku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Akci rámcově zaštiťuje farnost svatého Martina v Blansku a prakticky organizuje mládež sdružená v neformálním týmu Dealeři naděje. Kromě města Blanska, které poskytuje prostory Kulturního střediska, ji podporuje i několik dalších firem, institucí a osob.

Výtěžky z dvou ročníků přehlídky už putovaly prostřednictvím kontaktů farnosti svatého Martina a řeholních sester Cyrila a Metoděje z Velehradu na pomoc lidem z Čechohradu, dnes Novgorodkovky. V letošním roce tomu nebude jinak.

Charitativní přehlídka 2015
Charitativní módní přehlídka 2015. Foto: J. Franchi

Novgorodkovka leží asi dvě stě kilometrů od Doněcku, kde stále probíhá občanská válka a necelých sto kilometrů od Krymu. Situace místních, která ani před krizí nebyla růžová, se tak v poslední době ještě zhoršila. Peníze, které se na přehlídce každoročně získávají, místním slouží především jako prostředek k získání léků, základních hygienických potřeb nebo zdravotní péče.

Pro představu – běžný důchod činí kolem 1.000 hřiven, přičemž kurz koruny a hřivny je přibližně jedna ku jedné. Zdravotní péče ale například není hrazená státem, a pokud se člověk dostane do nemocnice, nejenže platí za lůžko, ale nedostává ani stravu. Každá koruna proto těmto lidem ulehčí mnoho problémů.

Charitativní přehlídka 2015
Misijní trh 2015. Foto: J. Franchi

Mnoho mladých z této oblasti reagovalo na pozvání našeho prezidenta a odstěhovalo se do České republiky. V místě tedy zůstávají zejména starší lidé. Sociální podporu tam pomáhají zajišťovat polští kněží, kteří tam dojíždějí z nedalekého Melitopolu a pomoc pomáhají rozdělovat dvě staré ženy, které mají u obyvatel velkou morální autoritu.

Pro tento rok má mládež z Dealerů naděje v plánu vydat se v menší skupince přímo do Čechohradu, aby se na vlastní oči seznámila s místní situací a také zdokumentovala život místních potomků českých přistěhovalců. Cesta je naplánovaná na letošní září a její přesná podoba se právě detailně připravuje.

Vzhledem k neustále se měnící bezpečnostní situaci se snažíme předejít možným nepříjemnostem a nic nepodcenit. Pokud by se ovšem stalo, že by se situace změnila natolik, že by nebylo možné do Čechohradu vyrazit, financování pomoci to nijak neohrozí. Peníze z přehlídky totiž budou doručeny k příjemcům tak jako každý rok – prostřednictvím řádových sester z Velehradu, které tam donedávna působily hlavně ve školství, a proto poskytnou cenné informace a kontakty.

Přítomnost Dealerů naděje bude mít hlavně dokumentační funkci a bude pomocí pouze doplňující. Bližší informace k naší akci budou k dispozici na přehlídce a také na internetových stránkách www.prehlidka.bk.cz a na facebooku.

Akce „Pomáhat je v módě, pomozte i vy“ se koná v sobotu 2. dubna 2016 od 15:00 hod. v Dělnickém domě v Blansku. Její součástí bude módní přehlídka a misijní trh. Účastníci akce tak nejen podpoří dobrý účel, ale také svým způsobem vyjádří svou vděčnost za to, že tady mají svůj domov, že mají z čeho žít a o co se dělit.

Těšíme se na návštěvu!

Farnost svatého Martina Blansko
Dealeři naděje

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese