Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Starosta informuje o investičních akcích ve městě

8. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1470×

Kromě dvou zásadních investičních akcí ve městě, kterými jsou vybudování parkoviště u Nemocnice Blansko a úprava nově vzniklého prostranství po hotelu Dukla, se letos připravuje i rekonstrukce několika komunikací ve městě. Rekonstrukce se tak dočkají i ulice K. H. Máchy a Těchovská, které jsou v havarijním stavu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z důvodu odstoupení vítězného uchazeče z výběrového řízení pro rok 2015 byla z loňska převedena oprava komunikace Na Milíři v místní čáti Klepačov. Celkové náklady na tuto akci, která bude zrealizována v prvním pololetí tohoto roku, včetně vybudování nových parkovacích ploch, se pohybují okolo 2,5 milionu korun.

V samotném městě Blansku se připravuje rekonstrukce ulic K. H. Máchy a Těchovské, a to v koordinaci s Vodárenskou, a. s. a E.ON Energie, a. s. Součástí oprav je totiž i rekonstrukce vodovodního řadu a osvětlení.

Rekonstrukce ulice Těchovské
Ulice Těchovská je od 1. března uzavřena. V současné době zde probíhají práce na kanalizaci a vodovodních přípojkách. Foto: J. Franchi

Dalším úkolem z loňska je oprava druhého úseku silnice z Olešné na Hořice. Vloni došlo k rekonstrukci první části, letos tak na provedené práce plynule navážeme. Máme v plánu investovat do rekonstrukce této komunikace každoročně 1,5 milionu korun s cílem odstranit ujíždějící podloží těla vozovky, a výrazně tak prodloužit následný interval rekonstrukcí a nutných oprav.

Město Blansko v závěru loňského roku znovu podalo žádost o dotaci na akci Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku. Při první žádosti města o dotaci totiž došlo ke zrušení zadávacího řízení. V rámci této významné investiční akce se kromě nového fotbalového hřiště s umělým povrchem zrealizuje i nové venkovní osvětlení, rekonstrukce tribuny a stávajících šaten.

Očekávané, stejně tak i uznatelné náklady se pohybují okolo 22 milionů korun s tím, že státní dotace pokryje 60 procent z uznatelných nákladů, tedy zhruba 13 milionů korun.

Na toto téma jsem rovněž osobně hovořil s premiérem Bohuslavem Sobotkou, který je o našich důvodech loni přidělenou dotaci odmítnout velmi dobře informován a při našem nedávném rozhovoru vyjádřil našemu záměru jednoznačnou podporu.

Ivo Polák
starosta

oddělení sekretariát starosty

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese