Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V Blansku bude do léta omezen provoz

15. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1768×

Rekonstrukcí inženýrských sítí a některých komunikací ve městě bude do značné míry omezen silniční provoz i obslužnost některých komunikací. Práce na některých komunikacích byly zahájeny již začátkem března, hotovo má být do konce července.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o následující části komunikací:

Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Blansku, ul. Těchovská, v úseku mezi křižovatkami s ul. Ant.  Dvořáka a s ul. Masarykovou, v termínu od 01.03.2016 do 30.06.2016, v souvislosti s úpravou a rozšířením místní komunikace.

Úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v Blansku ul. K. H. Máchy (mezi křižovatkami s ul. B. Němcové a ul. Sladkovského), ul. Sladkovského (mezi křižovatkami s ul. K. H. Máchy a ul. B. Němcové), ul. Úvoz (vozidlová komunikace od RD č. p. 458 v Blansku, Úvoz 6 navazující na pěší komunikaci a končící na ul. K. H. Máchy), v termínu od 15.03.2016 do 31.07.2016. Provádění stavebních prací v souvislosti s opravou vodovodu, kanalizace a povrchu místní komunikace.

K. H. Máchy

Úplná uzavírka provozu v souvislosti s výměnou plynovodu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Blansku, ul. Sloupečník, na pozemku parc. č. 1368/1 v katastrálním území Blansko,v úseku od křižovatky s ul. Bezručovou – podél stavebnin Progress Blansko, spol. s r. o., dále společnosti Zenit s. r. o., pěstitelské pálenice po konec řadových garáží (v délce cca 220 m),  po dobu 10 dní v měsíci dubnu. Objízdná trasa povede ulicemi Zborovecká, Pekařská, Sloupečník a zpět.

Částečné uzavírky provozu na místních komunikacích v Blansku, ul. Zborovecká, Pražská, Bezručova, Na Řadech, v souvislosti s výměnou stávajících plynovodů. Celkový termín provádění stavebních prací od 15.03.2016 do 31.08.2016.

  • ul. Zborovecká na pozemku parc. č. 875/76 v katastrálním území Blansko, před bytovým domem č. p. 1 509, Zborovecká 62, v délce cca 35 m, termín 21.03.–22.04.2016

  • ul. Zborovecká na pozemku parc. č. 870/6 v katastrálním území Blansko, před rodinnými domy č. p. 1 447 a 1448, Zborovecká 2 a 4, v délce cca 25 m, termín 02.05.–30.06.2016

  • ul. Na Řadech na pozemcích parc. č. 1363/15 a 1363/16 v katastrálním území Blansko, v úseku od poloviny parkoviště tiskárny REPROCENTRUM, a. s., č. p. 1 547, Bezručova 29, po vjezd ke skladům OC Kaufland, v délce cca 75 m, termín 01.06.–30.07.2016.

Při částečných uzavírkách:

  • Při kyvadlovém provozu bude vždy zachován průjezd o min. šířce 3 m.

  • Při pokročení prací na úroveň stávajících autobusových zastávek bude zastávka na dobu nezbytně nutnou přesunuta na nejbližší možné místo. V případě nutnosti bude vytvořeno nástupiště (zpevněná plocha umožňující bezpečný pohyb cestujících, v souvislosti s čekáním na spoj, nástupem do vozidla nebo výstupem z vozidla).

  • Na některých místech bude nutno vyklidit parkování podél vozovky.

  • Vozidlům zdravotnické záchranné služby a hasičským vozidlům k přímému zásahu bude vjezd povolen.

 

Brzy v Blansku


25.03. 16:00 h, Muzeum Blanenska
Slavnostní otevření nové expozice blanenské umělecké litiny
27.03. 19:30 h, Dělnický dům
Miloš Pernica a hosté / Štěpán Rak (kytara)
01.04. 19:00 h, Dělnický dům
Doktor v nesnázích

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.