BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V příštím roce se Blansko dočká nového autobusového nádraží

14. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2535×

Starosta Ivo Polák zahájil jednání s majitelem autobusového nádraží v Blansku ohledně jeho rekonstrukce. Obě strany schůzky jsou ve vzájemné shodě. Podle předběžného harmonogramu prací by měla realizace této akce proběhnout už v přístím roce. V říjnu 2017 by se tak Blanenští mohli těšit na moderní nádraží splňující veškeré standardy a požadavky na komfort a pohodlí cestujících.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Po dobu svého působení na blanenské radnici starosta Ivo Polák zaznamenal četné hlasy občanů ohledně nevyhovujícího autobusového nádraží ve městě. Na toto téma vedli mnohá jednání s majitelem objektu Lubomírem Stokláskem (pozn. red.: předseda představenstva a generální ředitel společnosti Agrostroj, a. s. Pelhřimov) i jeho předchůdci, nicméně bezvýsledně. 

„Jistě se shodneme na tom, že autobusové nádraží v Blansku si zaslouží větší pozornost, už také proto, že v jeho lokalitě došlo k rekonstrukci průtahu městem v ulici Svitavské, zrealizoval se nový kruhový objezd u hotelu Holiday Macocha a u vlakového nádraží se vybudovalo tolik potřebné parkoviště,“ uvedl Polák. 

Začátkem března proběhlo setkání, které přineslo zcela konkrétní výstupy. Lubomír Stoklásek se rozhodl, že pokud nebude k dispozici vhodný dotační titul, financoval by rekonstrukci blanenského autobusového nádraží z vlastních prostředků. Se starostou Polákem se dohodl na předběžném harmonogramu prací.

„Do konce srpna nechá pan Stoklásek vypracovat projektovou dokumentaci, následovat bude naše další schůzka, během které budeme mít možnost seznámit se s projektem. Do konce kalendářního roku pak musí být splněny všechny podmínky pro udělení stavebního povolení tak, aby v květnu roku 2017 mohla začít sama realizace projektu. Pokud půjde všechno podle plánu, v říjnu se Blanenští dočkají zbrusu nového autobusového nádraží,“ upřesnil blanenský starosta. 

Autobusové nádraží
Takto vypadá autobusové nádraží dnes. Foto: J. Franchi

V současné době je již vypracovaná studie, kterou má vedení města k dispozici. Podstatné je, že nádraží musí být zrekonstruováno tak, aby vyhovovalo aktuálním evropským normám. Musí být řešen především výjezd autobusů z nádraží. Vozidla ČAD Blansko tak budou nádražím projíždět a vyjíždět z něho od nové nádražní budovy, která bude umístěna v místě budovy stávající. Cestující zde najdou komfortní čekárnu, sociální zařízení a automaty na teplé i studené nápoje a rychlé občerstvení. Řidiči autobusů budou moci využít místnosti pro odpočinek. Uvažuje se rovněž o umístění půjčovny kol, vše je ale zatím předmětem dalších jednání.

Vlevo od nové nádražní budovy (směrem od řeky) projekt počítá s pohodlnou parkovací plochou pro bezpečný nástup a výstup cestujících, která nahradí stávající místa k tomuto účelu určená na Svitavské. Jednotlivá nástupiště, rovnoběžná s touto komunikací, pak budou zastřešena a oddělena protihlukovou stěnou. Fyzicky bude oddělena i cyklostezka u řeky Svitavy zelení či plotem, v celé její délce bude umístěno odnímatelné zábradlí.

„My jako město nemůžeme podle Zákona o obcích investovat do cizího majetku, nicméně jsme ochotni jednat o možnosti využití nových přípojek vody a kanalizace, které tu byly vybudovány v rámci rekonstrukce průtahu městem. I když tato věc není nijak podmíněna ze strany pana Stokláska, pokud to půjde, rádi vyjdeme vstříc. Vůli pana majitele provést rekonstrukci na vlastní náklady, a zajistit tak zvýšení komfortu cestujícím, totiž vítám jako velice vstřícný krok a velice si vážím jeho snahy o soulad, stejně tak i dobré spolupráce s ČAD Blansko,“ dodal závěrem Polák.

Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.