Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2015

10. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1655×

Přinášíme souhrnné vyhodnocení dotazníku zaměřeného na kvalitu služeb poskytovaných Městským úřadem Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Počet obyvatel města k 01. 01. 2015: 20 019

Počet odevzdaných dotazníků: 178

Počet respondentů z celkového počtu obyvatel vyjádřený v %: 0,89 %

Z toho mužů: 79

 • Ø věk – muži: 45,3 roků

Z toho žen: 70

 • Ø věk – ženy: 44,9 roků

A. Otázky se známkovým hodnocením:

Celkové počty dosažených známek. (Tučně vyznačeno nejčastější hodnocení.):

Ø je počítán bez odpovědí N (nehodnotím).

Míra spokojenosti s (se):

1

2

3

4

5

N

Ø

1) s kvalitou služeb a poradenství na MěÚ vůbec?

36

66

30

21

9

15

2,39

2) s rozsahem úředních hodin na MěÚ Blansko?

64

47

26

16

15

11

2,23

3) s vlídností a přístupem zaměstnanců města?

42

59

36

14

15

12

2,40

4) s čekací dobou vyřízení podání na MěÚ?

32

54

33

22

14

23

2,56

5) s mírou nestrannosti úředníků MěÚ Blansko?

21

38

35

17

24

43

2,89

6) s orientací v budově MěÚ nám. Svobody 3? *)

42

70

31

13

5

16

2,19

7) s orientací v budově MěÚ nám. Republiky 1? *)

40

69

27

11

6

15

2,18

8) s přehledností a dostupností formulářů MěÚ?

50

60

26

15

6

21

2,15

9) s možností využití služeb úřadu přes internet?

68

47

19

12

10

22

2,03

10) s úrovní stránek www.blansko.cz?

51

57

27

14

13

16

2,26

11) s prací Městské policie Blansko?

35

48

28

22

25

20

2,71

12) s obsahem Zpravodaje města Blanska?

46

54

32

11

9

26

2,23

13) s vysíláním Televize Blansko?

41

33

18

8

7

71

2,13

14) s prací Blanenské informační kanceláře Blanka?

74

46

16

5

8

29

1,84

15) s úrovní portálu www.blanensko.cz?

54

45

16

8

9

46

2,04

16) s bezbariérovostí budovy nám. Svobody 3?

38

36

18

19

16

51

2,52

17) s bezbariérovostí budovy nám. Republiky 1?

53

50

17

5

3

49

1,86

18) s možností parkování u budov MěÚ?

5

35

46

37

28

26

3,01

19) s mírou informovanosti o činnosti MěÚ?

23

62

47

15

15

18

2,61

20) s „průhledností“ zadávání veřejných zakázek?

10

29

37

23

26

52

3,20

21) s mírou zapojení občanů do rozhodování ?

13

27

44

30

29

25

3,24

22) s vlivem MěÚ na kvalitu života občanů města?

17

43

44

26

22

26

2,95

Nejlépe hodnocená oblast: otázka č. 14

Nejhůře hodnocená oblast: otázka č. 21

Stručná charakteristika trendu:

Jako nejlépe hodnocená vyšla z dotazníku Blanenská informační kancelář Blanka. Nejhůře je hodnocena otázka č. 21, míra zapojení občanů do rozhodování. Z loňských 136 na 178 se zvýšil počet odevzdaných dotazníků. Výsledek však trochu zkresluje poměrně časté využívání „N“, tedy nehodnocení určité otázky. Řada občanů zřejmě nepřichází s některými agendami městského úřadu příliš často do styku.

Některé z tipů, postřehů a námětů občanů:

 • Rychleji reagovat na podněty na Zmapujto.cz.
 • Rozšíření otevírací doby dětských hřišť i na zimní měsíce.
 • Větší dozor městské policie v parcích a na lavičkách v centru města, kde se zdržují bezdomovci a popíjí alkohol.
 • Otázky a odpovědi na webu: Více rozvinout odpovědi a vřelejší přístup.
 • Nedostatečně udržované zelené plochy ve městě – okolo cyklostezek, parky, ulice, nepořádek v ulicích a centru města zejména po větších městem pořádaných akcích (úklid až v pondělí).
 • Více odpadkových košů např. u prodejny Hruška nebo restaurace Kebab. Pravidelný úklid autobusových zastávek a chodníků u nemocnice.
 • Zlepšit parkování v centru města, více se zajímat a investovat do okrajových městských částí (komunikace, chodníky, vybavení dobrovolných hasičů).
 • Na veřejné zakázky zřídit sekci přímo na webu města.
 • Velmi často nedostatečné veřejné osvětlení, zejména centrum města kolem radnice.
 • Pravidelné okénko z činnosti odborů ve zpravodaji, na webu.
 • Chybí aktivita města na facebooku, chválím twitter.
 • Vybudovat konečně nábřeží Svitavy.
 • Možnost bezplatného parkování v rozsahu 30 min. před budovou MěÚ (pomocí park. hodin v autě), k tomu určené parkoviště je vždy zcela plné.
 • Rozsah parkovacích míst na nám. Republiky 1 je nedostatečný.
 • Obnovit zrušené přechody na Bezručově ulici.
 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.