Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Zateplení budovy MěÚ bylo dokončeno

16. března 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1348×

Práce na zateplení budovy městského úřadu na náměstí Republiky byly dokončeny.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životního prostředí v 64. výzvě, v prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) a byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Součástí této velké investiční akce byla výměna všech oken, vstupních dveří, zateplení obvodového pláště a střechy. Při rekonstrukci byly také odmontovány ze stěn budovy klimatizační jednotky a vyvedeny na střechu.

budova MěÚ Blansko

předání díla

Kolaudace stavby proběhla v polovině března 2016 a byla zakončena slavnostním přestřižením pásky. Toho se ujali na fotografii zleva: starosta Ivo Polák, místostarosta Jiří Crha a člen představenstva REKO a. s. Ing. Pavel Knapec.

Vlastní stavební práce na objektu MěÚ Blansko na nám. Republiky 1 probíhaly v období říjen 2015 až březen 2016 a spočívaly v zateplení obvodového pláště objektu tj. v zateplení obvodových stěn, v zateplení plochých střech, v zateplení podlah nad venkovním prostorem a ve výměně veškerých venkovních otvorových výplní. Realizací projektu by mělo dojít ke snížení emisí CO2 o cca 59 t/rok a k úspoře energie cca 1 018 GJ/rok.

Celkové náklady projektu činily cca 17,4 mil. Kč. Celkové uznatelné náklady projektu činily 11,30 mil. Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie cca 9,60 mil Kč (cca 85 %), příspěvek SFŽP ČR cca 0,57 mil. Kč (5 %) a města Blansko cca 1,13 mil. Kč (10 %).

red

EU operační program životní prostředí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík