Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Chovatelská přehlídka je přístupná i veřejnosti

13. dubna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1039×

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde návštěvníci spatří nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Chovatelskou přehlídku okresu Blansko za myslivecký rok 2015/2016 pořádá Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice v kulturním sále městyse Černá Hora.

Chovatelské přehlídce předchází svoz trofejí a jejich odborné hodnocení dne 13. a 14. dubna 2016. Trofejí se u zvěře spárkaté rozumí paroží, u mufloní zvěře toulce a u černé zvěře klektáky a páráky.

Chovatelská přehlídka je otevřena pro veřejnost ve dnech 15. dubna 2016 v době od 9:00 do 18:00 hodin, 16. dubna 2016 v době od 9:00 do 19:00 hodin a 17. dubna 2016 v době od 8:00 do 11:30 hod.

Na území obce s rozšířenou působností Blansko se nachází celkem 28 honiteb. Na přehlídce budou nejvíce zastoupeny trofeje srnce obecného, dále zde budou vystaveny i trofeje muflonů, kňourů, daňků a jelenů.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese