Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dopravci musí do konce července prokázat finanční způsobilost

14. dubna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1481×

Podmínky týkající se požadavku finanční způsobilosti podnikatelů v silniční dopravě upravuje článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Finanční způsobilostí se rozumí schopnost podnikatele v silniční dopravě, který provozuje silniční dopravu velkými vozidly, na základě koncesované živnosti s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, být v průběhu ročního účetního období (tj. od 1. ledna do 31. prosince) vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

Povinností podnikatele, provozujícího silniční dopravu velkými vozidly, je prokázat finanční způsobilost na kalendářní rok nejpozději do 31. července 2016 (bez vyplňování žádosti, pouze se prokazuje ověřenou účetní uzávěrkou, bankovní zárukou nebo pojištěním).

Finanční způsobilost prokazuje podnikatel v silniční dopravě, který provozuje silniční dopravu velkými vozidly, příslušnému dopravnímu úřadu (podle adresy sídla podnikatele), úkon není zpoplatněn. Příslušným dopravním úřadem pro podnikatele se sídlem na území Jihomoravského kraje je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy, oddělení silniční dopravy.

Podnikatel v silniční dopravě, který provozuje silniční dopravu velkými vozidly, prokazuje na první vozidlo 244.557 Kč (9.000 EUR) a na další vozidlo 135.865 Kč (5.000 EUR). Pro rok 2016 je stanoven kurz 1 EURO = 27,173 Kč, v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2015/C 324/06).

odbor Obecní živnostenský úřad