Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Hybatelé blanenských dějin – Karel Mayer a synové

9. dubna 2016, historie, přečteno: 1963×

Malí lidé tvoří velké dějiny malými činy. V rámci seriálu, připraveného Galerií a antikvariátem Jonáš Blansko, společně poznáme ty osobnosti, které tvořily dějiny Blanska. Seriál je připraven v rámci oslav 880 let od první zmínky o Blansku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vydejte se s námi na toulky blanenskou minulostí a v pravidelném seriálu se seznamte s událostmi a významnými osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do dějin našeho města.

KAREL MAYER A SYNOVÉ

Počátky podnikání sahají až do nejstarších období vývoje lidské společnosti. S jeho rozvojem a postupující organizovaností se začíná objevovat i potřeba určité regulace a stanovení pravidel v této oblasti. Původní obyčejová pravidla, mravní a náboženské normy, byly postupně nahrazovány normami cíleně vytvořenými veřejnou mocí, tedy státem. Výsledkem této činnosti jsou pak právní normy, které regulují vztahy vznikající v oblasti soukromého podnikání. Vydáním císařského patentu č. 227 z roku 1859 vzniká živnostenský řád. Ten se stal základem právní úpravy živnostenského podnikání v celém Rakousku-Uhersku a na našem území platil formálně až do roku 1965, kdy byl definitivně zrušen zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce.

Živnostník byl a v současnosti opět je přirozeným tahounem a pilířem každé domácí ekonomiky. Za předpokladu, že stát funguje tak, jak má, a váží si těch, kteří se živí prací. Živnostníky bytostně potřebujeme. Zlepšují služby, jsou ochotni pracovat i tehdy, když jiní chtějí po své práci zaslouženě odpočívat. Mají v sobě ten motor, který je žene stále vpřed.

V Blansku byla příkladem tohoto podnikání živnost a později továrna Karla Mayera a synové – výroba hliněného zboží a těžba ohnivzdorných hlín a vývoz kaolinu. Původně tato továrna byla provozována ve městě (dnešní parkoviště před budovou Všeobecné zdravotní pojišťovny Blansko, Bezručova 220/2).

Mayerova továrna
Mayerova továrna na výrobu hliněného zboží (vlevo nahoře byla na místě dnešního parkoviště pod Galerií města Blanska, Bezručova ulice; vlevo dole továrna ve Sloupečníku – Kamnárna). Foto: archiv autora

V roce 1882 byla postavena nová továrna ve Sloupečníku (Kamnárna). Zakladatelem firmy byl Karel Mayer, který se k nám přistěhoval v roce 1848 ze Štýrska. Původně byl zaměstnán v keramické továrně Schützů v Olomučanech. Sňatkem s dcerou blanenského hostinského Dymáčka (hostinec U povětroně, dnes květinářství Koupý ) obdržel dům ve městě a pole ve Sloupečníku. Na něm postavil novou továrnu, kterou později syn Richard Mayer značně rozšířil.

Mayerova továrna ve Sloupečníku
Mayerova továrna ve Sloupečníku. Foto: archiv autora

Zpočátku byly hlavním artiklem podniku výrobky domácího nádobí a dýmek, později za nástupu jeho syna Richarda došlo k rozšíření výroby o kamna a další ohnivzdorné zboží. Kamna a ostatní výrobky měly odbyt v celém Rakousku-Uhersku. Mayerův závod byl vzorem pro zakládání nových podniků podobného typu, zvláště v Brně a okolí. Za vedení Richarda Mayera zde pracovalo 200 lidí. K továrně byly přikoupeny další domky, a ty majitel přebudoval pro svoje zaměstnance. Po jeho smrti zdědil závody Arnošt Konečný, který zaměstnával šest úředníků a 240 dělníků.

Karel Mayer působil v letech 1867 až 1870 jako člen obecního výboru v Blansku. Byl také prvním velitelem Spolku místních dobrovolných hasičů. Funkci člena obecního výboru zastával v letech 1891 až 1896 i jeho syn Richard.

V roce 1946 došlo k začlenění továrny Karla Mayera a synové do n. p. Moravské závody kaolinové a hlinné, Blansko.

Příště: Charvátova mydlárna

Použitá literatura :

  • Čech, Josef: Dějiny města Blanska,
  • kol. autorů: K padesátému výročí trvání Společenstva živností svobodných a koncesovaných v Blansku.

Pavel Svoboda
Galerie a antikvariát Jonáš