Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

1. dubna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2896×

Svoz ovoce, zeleniny a odpadu ze zahrad (např. trávy, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů začne již od dubna, ale v jiných svozových dnech. Na žádost svozové firmy byly upraveny svozové dny oproti minulým rokům. Věnujte pozornost jednotlivým termínům odvozu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pytlový svoz kompostovatelného odpadu probíhá od dubna do listopadu. Žádáme občany města Blanska a městských částí o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a jejich přistavení v den svozu do 07:00 hod. ráno ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad, tak aby bylo zřejmé, o který druh odpadu ke svozu se jedná.

Upozorňujeme, že svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet a pozdní přistavování BRO bude posuzováno jako vytváření černé skládky a majitelé si tento odpad budou muset sami následně odvézt na některé sběrné středisko nebo přímo do kompostárny.

Proto všem občanům využívající tuto službu doporučujeme, pokud ví, že přistavení ve svozový den ráno do 07:00 hod. nestihnou, přistavit pytle s BRO již večer před následným svozem a vyvarovat se tak zbytečným nepříjemnostem.

Svoz bude prováděn vždy jednou za čtrnáct dní ve dvoudenních cyklech (krom posledního svozu):

Ve středu v městě Blansku v následujících termínech:

  • 06.04.; 20.04.; 04.05.; 18.05.; 01.06.; 15.06.; 29.06.; 13.07.; 27.07.; 10.08.; 24.08.; 07.09.; 21.09; 05.10.; 19.10.; 02.11.; 23.11.2016

Ve čtvrtek v městských částech v termínech:

  • 07.04.; 21.04.; 05.05.; 19.05.; 02.06.; 16.06.; 30.06.; 14.07.; 28.07.; 11.08.; 25.08.; 08.09.; 23.09.; 06.10.; 20.10.; 03.11.; 24.11.2016

Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00 hodin a ve středu a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin.

Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)! Dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad i dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) mohou občané Blanska uložit v provozních hodinách i na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách v jejich provozních hodinách.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel. 728 843 790.

SSO v ul. Na Brankách – tel. 723 578 034.

odbor komunální údržby