Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V pondělí na Klepačově začne rekonstrukce komunikace Na Milíři

8. dubna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 979×

V současné době se připravují stavební práce na opravě místní komunikace ulice Na Milíři v Blansku – Klepačově. V souvislosti se stavebními pracemi byla povolena úplná uzavírka místní komunikace v Blansku – Klepačově, ulice Na Milíři, v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhou až po konec ulice Na Milíři, v délce cca 310 m.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Uzavírka:

Rozsah uzavírky: úplná pro veškerý silniční provoz, vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům k přímému zásahu bude vjezd povolen.

Doba trvání: od 11.04.2016 do 13.06.2016.

Spoje linkové osobní dopravy vnitrostátní a zastávky autobusů nebudou stavbou dotčené.

Stavbu bude provádět společnost Dopravní stavby Brno, s. r. o., investorem je město Blansko. Odpovědná osoba za zhotovitele je V. Liška, tel.: 724 032 683, stavbyvedoucí.

Rekonstrukce komunikace:

V celé délce ulice Na Milíři bude konstrukce místní komunikace, včetně podkladních vrstev, narušených překopy – kompletně odtěžena a nahrazena novou skladbou, včetně úpravy silniční pláně, ve které bude před pokládkou jednotlivých vrstev konstrukce vozovky uložena ještě drenážní stoka, odvodňující podloží a pláň vozovky.

Součástí této akce bude i realizace parkoviště „Na Špici“, kde bude zrealizováno celkem devět parkovacích stání osobních automobilů.

Zhotovitelem stavebních prací jsou Dopravní stavby Brno, s. r. o. Předpokládaná doba ukončení – do konce června 2016.

odbor stavební úřad

odbor investičního a územního rozvoje

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav