Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Do mateřských škol se hlásí populačně slabší ročníky

23. května 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1251×

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl na všech sedmi mateřských školách v Blansku v úterý 3. května. Celkem bylo odevzdáno 455 žádostí o přijetí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

I v letošním roce však někteří zákonní zástupci využili svoji možnost podat žádosti o přijetí na více mateřských škol současně, takže celkový počet skutečných fyzických uchazečů je o poznání nižší, a to 253. 

Z hlediska věkového složení byly nejpočetnější skupinou uchazečů děti, které ve školním roce 2016/2017 dovrší věku 4 let – zákonní zástupci těchto dětí podali celkem 204 žádostí (tj. 123 fyzických uchazečů).

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
Místostarosta Jiří Crha přišel osobně podpořit zápis do šesti zařízení mateřských škol. Doprovodné atrakce při zápisu do mateřské školy čekaly na děti při ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26. Foto: P. Skotáková

Na číselných údajích je patrné, že do mateřských škol již nastupují populačně slabé ročníky. Město Blansko, coby zřizovatel mateřských škol, v souvislosti s touto skutečností předpokládá, že do mateřských škol budou přijati všichni uchazeči s trvalým bydlištěm v Blansku ve věku, kteří k 01.09.2016 dosáhnou nejméně 3 let věku. Definitivní statistika však bude známa až 01.09.2016.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy