Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Posledním březnem skončil myslivecký rok

23. května 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1067×

Výsledky mysliveckého hospodaření mohla široká veřejnost zhlédnout na chovatelské přehlídce okresu Blansko, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 15. až 17. dubna v Černé Hoře.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podle zpracovaného výkazu se na území obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) nachází celkem 28 honiteb, které hospodaří na 35 680 ha honebních ploch.

Počet odlovené zvěře za vykazované období byl většinou obdobný jako v předchozím období, nejvíce, celkem 1 614 kusů, byla lovena černá zvěř, která se díky příznivým podmínkám velmi rozmnožila a myslivci se snaží její počet snižovat na únosnou mez.

Z další spárkaté zvěře se lovila zvěř srnčí (707 kusů), mufloní (174 kusů), daňčí (28 kusů) a jelení (21 kusů). Z drobné zvěře se ulovilo 328 kusů kachen divokých, 55 kusů zvěře bažantí a 41 kusů zajíců polních. Pro někoho může být překvapivým údajem poměrně vysoký počet (486 kusů) odstřelených lišek obecných.

Zajímavým údajem je i 137 kusů uhynulé srnčí zvěře, která hyne nejčastěji po srážce s motorovými vozidly ve večerních a nočních hodinách.

Myslivost není pouze o lovu, ale i o péči o zvěř. V zimním období museli myslivci, kterých v rámci územního obvodu ORP Blansko působilo v právě skončeném mysliveckém roku 408, zvěř přikrmovat k zajištění její dobré tělesné kondice. K tomu jim sloužilo 384 krmelců, 127 zásypů a 48 napajedel.

odbor životního prostředí