Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozvánka na výstavu „Poklady blanenského archivu – pergamenové listiny ve fondech Státního okresního archivu Blansko“

31. května 2016, historie, přečteno: 909×

Státní okresní archiv Blansko pořádá při příležitosti mezinárodního dne archivů ve dnech 7.–10. června 2016 v pořadí již pátý Den otevřených dveří.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

7.–9. června 2016 od 9:00 do 17:00 hod.

10. června 2016 od 9:00 do 12:00 hod.

budova Státního okresního archivu Blansko, Komenského 9

V letošním roce se mohou návštěvníci těšit na výstavu originálů pergamenových listin, které byly v nedávné době zrestaurovány a vráceny tak do své původní podoby. Nejstarší z nich se datuje k 4. říjnu 1463, kdy český král Jiří z Poděbrad udělil na žádost Václava z Boskovic městečku Boskovicím týdenní trh.

Na výstavě s názvem „Poklady blanenského archivu“ se kromě této listiny objeví nejstarší pergamenová listina městečka Blanska z 21. března 1784, v níž císař Josef II. povoluje Blansku konání dvou trhů na vlnu, a další pro obce a městečka blanenského okresu důležitá privilegia obsahující např. právo odúmrti, díky kterému mohli občané své domy svobodně odkazovat, či udělení obecního znaku, jako v případě Doubravice nad Svitavou.

Artikuly krejčovského cechu v Kunštátě z 24. dubna 1638. Státní okresní archiv Blansko.
Artikuly krejčovského cechu v Kunštátě z 24. dubna 1638. Foto: Státní okresní archiv Blansko

Součástí expozice budou také cechovní privilegia a artikuly, které jsou důležitým pramenem pro poznání fungování cechovní organizace. Na několika listinách se dokonce dochovala ručně malovaná cechovní znamení. Nedílnou součástí každé listiny byla pečeť, která potvrzovala její pravost. Na výstavě budou moci návštěvníci zhlédnout např. císařskou pečeť, pečeť královskou, dále pak pečetě místních šlechticů, městské či pečetě cechovní.

Součástí výstavy budou navíc záznamy a fotografie z průběhu restaurátorských prací vybraných pergamenových listin, díky kterým si mohou návštěvníci udělat představu o důležitosti restaurátorské práce. Uvidí, jak mohou šikovné ruce restaurátora navrátit zničené listině její původní vzhled.

David Dospiva
Státní okresní archiv Blansko

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019