Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební práce na stavbě odbočovacího pruhu na Bořitov si vyžádaly úplnou uzavírku

26. května 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1344×

V současné době probíhají stavební práce na stavbě odbočovacího pruhu ze silnice I/43 na silnici III/377 22 do obce Bořitov.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stavbu provádí společnost EUROVIA CS a. s., Odštěpný závod Morava, závod Brno. Investorem akce je v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno.

Jedná se očást silnice III. třídy č. 377 22 (Bořitov–spojka), t. j. od křižovatky se silnicí I/43 ve směru do obce Bořitov v délce cca 0,080 km, o šířce dvou jízdních pruhů.

Objízdná trasa:

Od křižovatky silnic I/43 s III/377 22 po silnici I/43 na kruhový objezd a po silnici II/377 do obce Bořitov až na křižovatku se silnicí III/377 22 a po silnici III/377 22 po místní komunikaci ul. Chlumská.

Délka objížďky: cca 4 km.

Doba trvání: do 25.08.2016, včetně sobot a neděl, nepřetržitě.

Spoje linkové osobní dopravy vnitrostátní jsou vedeny po stávající trase beze změny.

odbor stavební úřad